Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2023. godina

Objavljeno dana: 26. svibnja 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega
 • Odluka o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
 • Odluka o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega

Objavljeno dana: 23. svibnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjeni Odluke o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gradskom ogranku UHDDR-a grada Požege
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara u Požeškoj biskupiji
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za redovnu djelatnost
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za troškove organizacije sportskih priredbi i manifestacija
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji stana u Zagrebu, Siget 14 F

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (4) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege

Objavljeno dana: 24. travnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka (o dozvoli sustanarskog proširenja)
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Zaključak (o darovanju dijela nekretnine k.č.br. 217, zk.ul.br. 190, k.o. Novo Selo)
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Zaključak (o darovanju dijela nekretnine k.č.br. 258, zk.ul.br. 72, k.o. Novo Selo)
 • Zaključak o darovanju dijela nekretnine (k.č.br. 257, zk.ul.br. 385, k.o. Novo Selo)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izmjeni Odluke o najmu stana
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora festivala “Zlatne žice Slavonije
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Oluka o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega, za redovnu djelatnost
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade dijela nekretnine Motocross staze Villare u sklopu obilježavanja rođendana Moto kluba „Tsunami“
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Zaključak (suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju ureda i spremišta)
 • Zaključak (suglasnost Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, za izvođenje radova na rekonstrukciji vanjskih sportskih terena)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Koncertne dvorane i Plave dvorane Glazbene škole Požega Agenciji za odgoj i obrazovanje
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Požeško -slavonskoj županiji
 • Zaključak (u svezi preuzimanja imovine GD „Sokol“ Požega)
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega)
 • Zaključak (o sufinanciranju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica)
 • Odluka o korištenju javnih parkirališta bez naplate
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji stana u Zagrebu, Siget 14 F
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u „Požeška dolina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Studentskom centru u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za materijalne i režijske troškove
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR film-video Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkoj udruzi „Šijak“
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom savezu Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Caritasu Požeške biskupije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Samostanu svete Klare u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Požeški kotlić“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Župi pohoda BDM, Svetištu Gospe Voćinske iz Voćina

Objavljeno dana: 20. travnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o sufinanciranju troškova rada Reciklažnog dvorišta u Požegi
 • Zaključak o odabiru pružatelja medijskih usluga elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu za 2023. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2023. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerici
 • Zaključak o financijskoj potpori Ženskom košarkaškom klubu Plamen Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativni rad i pomoć socijalno potrebitim osobama Kap solidarnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent Požega za organizaciju 16. moto susreta
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju „MI“
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Šumar“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatskim braniteljima grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Zabavno-rekreativnom centru „Meraki“
 • Zaključak davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega za zasnivanje radnog odnosa
 • Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Humanum
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Dan grada - Grgurevo“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Ljubav je u Požegi“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije za troškove organizacije projekta „Zeleno-plavo“ u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju 20. Kupa grada Požege u samostrelu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju Malonogometnog turnira uz Dan grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju međunarodnog turnira u stolnom tenisu „Požega open 2“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u motokrosu
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2023. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole u Požegi iz decentraliziranih sredstava u 2023. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike upravnih tijela Grada Požege
 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak (3) Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Požega

AKTI GRADSKIH USTANOVA

 • Statutarnu Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

Objavljeno dana: 13. travnja 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanu Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
 • Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
 • Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2110, u k.o. Požega
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i ostalih Udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
 • Odluka o I. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 • I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
 • Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 • Odluka o stavljanu izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1201, u k.o. Požega
 • Odluka o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS POŽEGA d.o.o. agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport
 • Odluka o davanju suglasnosti Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi radi prijave na projekt za energetsku obnovu zgrade

Objavljeno dana: 28. veljače 2023. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2023. godini
 • Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 467/10, z.k.ul.br. 5390, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji nekretnine, k.č.br. 460/1, u k.o. Požega
 • Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine, stan u Zagrebu, Siget14 F
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 478, zk.ul.br. 7825, k.o. Požega
 • Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 • Zaključak za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za prigradska naselja Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Papuk-Krndija
 • Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

Objavljeno dana: 24. veljače 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2023. godini
 • Zaključak ( o isplati iznosa sredstva za sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica”)
 • Procedura blagajničkog poslovanja Grada Požege
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa
 • Odluka o dopuni Odluke u svezi raspodjele sredstava na pozicijama Udruge proizašle iz Domovinskog rata, Ostale udruge i društava građana, Udruge invalida te Humanitarne udruge u 2023. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa Grada Požege i proračunskih korisnika Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Umjetničkoj organizaciji Plesna radionica Ilijane Lončar
 • Zaključak davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Tekija d.o.o.)
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade male dvorane u Sportskoj dvorani „Tomislav Pirc“ i Gimnastičke dvorane „Sokol“ radi održavanja plesnih radionica u sklopu obilježavanja Dana grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade Udruzi navijača i simpatizera NK Dinamo Zagreb „1986-PŽ“
 • Procedura o uredskom poslovanju Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije i smještaja sudionika Oratorija „Sveta Rožalija“
 • Odluka o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Sokol“ Bučje

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za financije i proračun
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Službi za javnu nabavu

Objavljeno dana: 9. veljače 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o sufinanciranju provedbe edukativnih radionica
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2022. godinu
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2023. godini
 • Odluka o produženju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2023. godinu
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Nogometnom klubu „Lipa“ iz Stare Lipe za troškove organizacije 27. „Lipljanske noći“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega za sufinanciranje materijalnih troškova
 • Zaključak (osnivanje pravan služnosti u korist trgovačkog društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb)
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak (osnivanje pravan služnosti u korist trgovačkog društva HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb)
 • Odluka o poništenju Javnog natječaja o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 697/6 u k.o. Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 1577 u k.o. Požega (stan u Ulici Franje Cirakija 8, Požega)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava KUD-u „Požeška dolina“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Sportske dvorane Tomislav Pirc bez naknade radi organizacije manifestacije Maškara dana 19. veljače 2023. godine
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Rješenje o dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog odbora Grada Požege za vođenje Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece
 • Zaključak (o davanju odobrenja isplate iznosa od 20.577,93 € TEKIJI d.o.o., za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“)
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ - Požeškoj građanskoj straži
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu „Vila Velebita“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“

Objavljeno dana: 20. siječnja 2023. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc radi održavanja Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Požegu
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program udruge u kulturi i ostala kulturna događanja u 2023. godini
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi put kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretnini oznake k.č.br. 5216/2, k.o. Požega)
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje bez naknade Sportske dvorane Tomislav Pirc radi provođenja športskih aktivnosti djelatnika Vojarne „123. brigade HV“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008