Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2021. godina

Objavljeno dana: 31. prosinca 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (isplata pomoći za uklanjanje posljedica prirodne nepogode)
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Zaključak (povrat sredstava Požeško- slavonska županija) )
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 29. prosinca 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o naknadama članovima radnih tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Zaključak (Požeško-slavonska županija)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2021. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Katoličke osnovne škole iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak (Komunalcu Požega d.o.o.),
 • Zaključak (Tekija d.o.o.)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa
 • Zaključak (sporazumni raskid Ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za nabavku pisača i prijenosnoga računala za potrebe Sportske ambulante u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka o potporama u turizmu za registriranje objekta vinotočje/kušaonica na području Grada Požege u 2021. godini
 • Odluka o imenovanju likvidatora Javne ustanove Sportski objekti Požega
 • Zaključak (Hrvatski zavod za zapošljavanje, povrat sredstava)
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Moto klubu Independent Požega
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2021./2022.
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2021./2022. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Trenkovim pandurima
 • Zaključak ododjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za nabavku dvije perilice rublja za NK Dinamo Vidovci-Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove revizije poslovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Odluka o uredovnom radnom vremenu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o dodjeli potpore u turizmu za registriranje objekta vinotočje/kušaonica na području Grada Požege u 2021. godini
 • Zaključak ( TEKIJA d.o.o., sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“)
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Požega
 • Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o financiranju radova na Groblju Krista Kralja u Požegi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za nabavku led televizora za Gradsku kuglanu u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za nabavku podloge za stolnotenisku dvoranu u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR), podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskoga rata (UHDDR) grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju manifestacije „Okusi jeseni u Požegi“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Odluka o imenovanju članova Radne skupine za informacijske tehnologije
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak (TEKIJA d.o.o., sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 • Zaključak ( Glazbena škola Požega)
 • Oduka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Folklornom ansamblu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju 30. memorijalnoga kuglačkoga turnira „Tomislav Pranjković“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Advent u Požegi“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove organizacije manifestacije „Doček Nove godine“ u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege za troškove promotivnih aktivnosti u 2021. godini
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi Humanum za akciju „Čaj za malog zmaja“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom domobranu, udruzi ratnih veterana Hrvatske, podružnici Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak (suglasnost Gradska knjižnica)
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
 • Odluka o izmjeni Odluke o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2021./2022. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o izmjeni Odluke o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2021./2022. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam vježbenika
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Požege

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.

 • Podaci o gospodarenju otpadom u 2020. godini za izradu Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Požege

Objavljeno dana: 17. prosinca 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2021. godine
 • II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2021. godinu sa II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
 • Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2021. godinu
 • Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Gradu Požegi za 2021. godinu
 • II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Zaključak u usvajanju Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2022. godinu
 • Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2022. godini
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 • Odluka o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege
 • Odluka o parkiranju
 • Odluka o kupnji poslovnog prostora, k.č.br. 2104, u k.o. Požega
 • Odluka o otpisu potraživanja
 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. - 2020. godine
 • Odluka o izboru članova Savjeta Grada Požege

Objavljeno dana: 1. prosinca 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 30. studenog 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2021. godine
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Požega
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Županijska ulica br. 19
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o uspostavi urbanog područja Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege

AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 • Pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 16. studenoga 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje udruzi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o isplati povrata sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)
 • Odluka o dodjeli poslovnog prostora na zajedničko korištenje udruzi
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi za Orguljaške večeri
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi KAMP (Kulturna Alternativna Mladež Požege
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka upravnih tijela i službenih osoba Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju izvedbenog Programa zimske službe za razdoblje 2021./2022. godina
 • Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za parkiranje
 • Zaključak o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa
 • Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za promicanje lokalne uprave i samouprave Plus
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR), podružnici Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pehare i medalje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Sportsku ambulantu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Plan prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2021. godini

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu imovinsko-pravne poslove
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege

ISPRAVAK

 • Ispravak Zaključka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi (tabelarnog dijela, točke I. ) i Ispravak Zaključka za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi (tabelarnog dijela, točke I. )

Objavljeno dana: 29. listopada 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o raspodjeli sredstava pomoći prijaviteljima štete od prirodne nepogode tuče od 25. lipnja 2021.
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi Katjuši
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza tvrtki Slavonija bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Požeški čuvari baštine“
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2021. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi glazbenika „A vista!“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Slavoniju iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Brdsko biciklistički klub Požegu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za pehare i medalje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za glazbu i pisanu riječ „Pan press“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za potrebe postupka ishođenja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Kanalizacijska mreža naselja Nova Lipa i Stara Lipa)
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za postavljanje klizališta na Sportskom rekreacijskom centru u Požegi)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza tvrtki Slavonija bus d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza tvrtki Slavonija bus d.o.o.

Objavljeno dana: 21. listopada 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2021. godine
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu
 • Odluka o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2021. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj srbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u turizmu i dugih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2021. godinu
 • Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 • I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2021./2022.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju
 • Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
 • Zaključak za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Zaključak za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine (sportske građevine) udruzi MOTO KLUB „POŽEGA PROMET“
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave

Objavljeno dana: 5. listopada 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o sufinanciranju troškova geodetskog snimka i izračuna raspoloživog kapaciteta odlagališta otpada „Vinogradine“
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Televiziji Požega d.o.o. za održavanje sajma 6. AgroTour Slavonija
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za provedbu Projekta zajednički Programi HOO i lokalne zajednice „Aktivne zajednice"
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Studentskom centru u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice Hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore udruzi Aurea fest Požega za organizaciju Festivala „Aurea Fest Požega 2021."
 • Zaključak u svezi isplate troškova sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“
 • Plan o izmjenama Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 • Plan o izmjenama Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2021. godini
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi

Objavljeno dana: 30. rujna 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Istraživačkom centru mladim
 • Zaključak (Veleučilištu u Požegi o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Veleučilišta)
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za provedbu Projekta „Učenje i usavršavanje osnovnih plivačkih aktivnosti, obuka neplivača djece predškolske i osnovnoškolske dobi“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za baštinu, kulturu i turizmu „Požeški čuvari baštine „ Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom-ruskom društvu prijateljstva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak (Veleučilištu u Požegi o davanju suglasnosti za korištenje dvorane Veleučilišta)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključkom o financijskoj potpori Udruzi „Kvizoljupci Zlatne doline“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja zgrade
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti nekretnina te izradu Registra nekretnina
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis i procjenu vrijednosti nekretnina
 • Odluka o raspodijeli sredstava pomoći prijaviteljima štete od prirodne nepogode poplave od 6. lipnja 2021.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina za područje Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

Objavljeno dana: 29. rujna 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o izvješću Mandatne komisije
 • Zaključak o mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2021. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana Gradu Požegi za prvo polugodište 2021. godine
 • Odluka o naknadi za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave
 • Odluka o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega
 • Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odgodi naplate potraživanja prisilnim putem
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
 • Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Zaključak za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Požege

Objavljeno dana: 8. rujna 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak. (o davanju suglasnosti stanarima na stambene zgrade u Požegi, Dr. Vlatka Mačeka 3 radi ishođenja kredita za sanacije štete uzrokovane prirodnom nepogodom)
 • Zaključak o plaćanju cijene mjesečne povlaštene parkirne karte novinarskim redakcijama s područja Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu Trophy Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Radiju Vallis aurea d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak dodjeli namjenskih financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Istraživačkom centru mladim
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Petica za dvoje“

Objavljeno dana: 30. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 26. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Plinacro d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Odluka o produženju najma stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgrade
 • Zaključak o davanju odobrenja Tekiji d.o.o. za isplatu sredstava sufinanciranje projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“
 • Odluka o ponovnoj dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Tekije d.o.o. radi izgradnje kanalizacijske mreže u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Tekije d.o.o. radi izgradnje kanalizacijske mreže u dijelu u dijelu Orljavske ulice u Vidovcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. radi postavljanja i održavanja betonskih stupova i vodova zračne mreže 0,4 kV u Mlinskoj ulici u Požegi
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. radi polaganja i održavanja 0,4 kV podzemnog kabela NN mreže česticama
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o nadoknadi troškova gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za dodjelu na korištenje dvorane
 • Odluka o ponovnoj dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o isplati sredstva za naknadu izborne promidžbe

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan o dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2021. godinu

Objavljeno dana: 9. srpnja 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova
 • Rješenje o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Rješenje o imenovanu Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja
 • Rješenje o imenovanju Odbora za financije
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o opozivu i predlaganju članova u Nadzorni odbor Tekije d.o.o.
 • Zaključak o opozivu i predlaganju članova u Nadzorni odbor Komunalac Požega d.o.o.
 • Rješenje orazrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za siječanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za veljaču svibanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za ožujak 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za travanj 2021. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za svibanj 2021. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od lipnja do 31. prosinca 2021. godine
 • Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Gradsko vijeće Grada Požege
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege

Objavljeno dana: 2. srpnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje Sportske dvorane Tomislav Pirc
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Twirling klubu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima

Objavljeno dana: 28. lipnja 2021. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak ( u svezi izvješća Mandatne komisije )
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Grada Požege
 • Rješenje o izboru o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege

Objavljeno dana: 15. lipnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Hrvatski domobran - Udruga ratnih veterana Hrvatske - Podružnica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis štete od elementarne nepogode - poplave
 • Zaključak o davanju odobrenja Tekiji d.o.o. za isplatu sredstava za sufinanciranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2021./2022.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 27. svibnja 2021. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnost Udruzi Big Band Požega za radove na izvedbi zamjene nadstrešnice)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2021. godini
 • Odluka o financiranju Katoličke osnovne škole iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini
 • Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2021. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovoru
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na tekst Ugovora br. 203/2021. o potpori izgradnje vodnih građevina na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR Film-video Požega
 • Odluku o dodjeli potpora u turizmu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o davanju suglasnosti na tekst Aneksa br. I. Ugovoru o izgradnji ograde na Groblju sv. Ilije u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa poslovnog prostora
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove najma stana
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove najma stana
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa garaže
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove zakupa garaže
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta bez nakade (HRVI Domovinskog rata)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o ustupanju građevinskog zemljišta bez nakade (HRVI Domovinskog rata)
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o dodjeli namjenskih financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske brigade ZBORA NARODNE GARDE
 • Zaključak o davanju odobrenja TEKIJI d.o.o. za sufinanciranja projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
 • Zaključak o davanju odobrenja TEKIJI d.o.o. za isplatu iznosa od 34.391,97 kn, na ime sufinanciranja projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti stanarima zgrade u A. G. Matoša 32/34, za uređenje javne površine ( prilaza do ulaza u zgradu izvedenih na k. č. br. 963, k. o. Požega)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za kvalitetni šport
 • Odluko izdavanju tabularne isprve
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi Gradskoj straži Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije požeško-slavonske
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008