Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Potpore

O D L U K A
o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2023. godini

Grad Požega će u 2023. godini sufinancirati sterilizaciju i kastraciju pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege, u slijedećim iznosima:

1. Sterilizacija ženke psa - do 10 kg             29,87€
2. Sterilizacije ženke psa - od 10 do 20 kg    35,51€
3. Sterilizacije ženke psa - od 20 do 40 kg    39,82€
4. Sterilizacije ženke psa – 40 kg i više          43,14€
5. Kastracija muškog psa     19,91€
6. Kastracija muškog psa     26,55€
7. Sterilizacija mačke           23,23€
8. Kastracija mačka             16,59€
9. Označavanje mikročipom  5,98€

Sufinanciranje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom na području Grada Požege u 2023. godini realizirati će se preko Veterinarske stanice s područja Grada Požege.
Veterinarska stanica će ispostaviti račune samo na iznos koji sufinancira Grad Požega .

Za pse koji nisu označeni mikročipom, veterinar ne smije obaviti uslugu kastracije ili sterilizacije, s obzirom da je mikročipiranje obveza temeljem Pravilnika o označavanju pasa, (Narodne novine, broj: 72/10.).

JAVNI POZIV
poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Požege za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2023. godinu

     Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2023. godini, KLASA: 311-01/23-02/1, URBROJ: 2177-1-01/01-23-1, (u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mikro i mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt, iznajmljeni poslovni prostor i slično) na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: obrtnici) sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi što se utvrđuje po službenoj dužnosti kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.
     Mikro trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
      - ukupna aktiva 350.000,00 eura
      - prihod 700.000,00 eura
      - prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – deset radnika.
    Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:
     - ukupna aktiva 4.000.000,00 eura
     - prihod 8.000.000,00 eura
     - prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika.
   Izuzetno od stavka 1. ovoga članka korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi što se utvrđuje po službenoj dužnosti ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima odgođena naplata iii odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Sredstva poticaja mogu koristiti:
1. poduzetnici i obrtnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 2023. godini zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest (12) mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset (30) dana,
2. obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji u 2023. godini započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Grad Požega podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:
1. Poduzetnicima i obrtnicima iz točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu:
 - jednokratni poticaj u iznosu od 700,00 eura i
 - dvanaest mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 170,00 kuna mjesečno.
 - korisnik sredstava može koristiti ista za maksimalno 5 novozaposlenih.
2. Obrtnicima koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege koji će u 2023. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti: jednokratni poticaj u iznosu od 700,00 eura.
Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristiti poticaj za zapošljavanje.
Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Grada Požege već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

 

Odluka o poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja...
Zahtjev za poticanje otvaranja obrta...
Zahtjev za poticanje zapošljavanja...
Izjava o korištenim potporama...

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008