Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2019. godina

Objavljeno dana: 31. prosinca 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2019./2020.
 • Odluka (o povećanju iznosa stipendije)
 • Odluka ( o povećanju iznosa učeničke stipendije)
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u akademskoj godini 2019./2020.
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2019./2020. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u školskoj godini 2019./2020. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o darovanju k.č.br. 4561/20, k.o. Požega (za potrebe izgradnje kabelske trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV)
 • Odluka o zatvaranju računa za posebne namjene Grada Požege
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2020. godini

 

Objavljeno dana: 30. prosinca 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za sufinanciranje gradnje punionice električnih
 • vozila na području Grada Požege
 • Odluka o sufinanciranju izgradnje punionice za električna vozila na području Grada Požege
 • Procedura o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Proračunskih korisnika Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2019. godinu
 • Odluka o kupnji nekretnine u k.o. Emovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
 • (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski domobran, podružnica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu naša djeca
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Odluka o sufinanciranju izgradnje punionice za električna vozila na području Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ligi za borbu protiv raka
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ligi za borbu protiv raka
 • Zaključak o financijskoj potpori Big Bandu Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene
 • isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Uredu gradonačelnika Grada Požege

Objavljeno dana: 20. prosinca 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području grada Požege u akademskoj godini 2019./2020.
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 • Zaključak o financiranju izradi projektne dokumentacije za izvedbu ograde na Groblju sv. Ilije u Požegi
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak (o davanju suglasnosti OŠ Julija Kempfa za uspostavu bežične lokalne mreže u dvorani Sokol izgrađene na k. č. br. 1496/1, k. o. Požega)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatske policije, hrvatski branitelji Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad 29. malonogometnim turnirom „Požega 2019.“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Rješenje o imenovanju zamjenika člana Partnerskog vijeća Požeško slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športsku udrugu slijepih Zlatna dolina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športski teniski klub
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj organizaciji Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora zgrade Veleučilišta u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Hrvatskog časničkog zbora Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju - IGRE MLADIH
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Cro-race u Požegi)
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Munchen)
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege (Advent u Požegi)
 • Izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu

 

Objavljeno dana: 5. prosinca 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2019. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 • II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu sa Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 • II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021.-2022. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2020.-2022.
 • Zaključak o o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Program rada upravnih tijela Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2020. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2020. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
 • Gradskom vijeću Grada Požege za 2020. godinu
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, Sokolova ulica 9
 • Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na Program rada savjeta mladih Grada Požege za 2020. godinu
 • Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
 • Grad Požegu u 2019. godini
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2020. godini
 • Odluka o otpisu potraživanja

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Izmjene i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu

Objavljeno dana: 29. studenog 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije, ogranku grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije, ogranku Brestovac
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Stolnom kaptolu sv. Petra u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Missart
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom saboru kulture
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi Zlatna dolina iz Požege
 • Procedura o naknadi troškova za službena putovanja
 • Procedura o primanju, upisivanju i dostavi pismena u rad, otpremanju pismena, te razvođenju i čuvanju spisa predmeta
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje Knjige evidencije ugovora Grada Požege i načinu dostave ugovora Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje Knjige evidencije ugovora Grada Požege i načinu dostave ugovora Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Procedura blagajničkog poslovanja Grada Požege
 • Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim sportašima
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za provedbu Geodetskog elaborata za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta, te ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, br. elaborata: 14-TS 2019)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnoga zdravlja „Andrija Štampar“
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Odluka (o davanju odobrenja Trgovačkom društvu Duplo d.o.o. iz Vinkovaca, Srijemska 9 za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete neposrednom pogodbom)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak (o davanju suglasnosti za izvođenje radova na preuređenju, odnosno prilagodbi hale br. 2 ugradnjom i učvršćivanjem dizalice, u Poduzetničkom inkubatoru u Požegi)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava MK Independet
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne, Zbora narodne garde Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje prostora zgrade Veleučilišta u Požegi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege

Objavljeno dana: 30. listopada 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Informatičkoj udruzi 8Core
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Sportskom društvu Lopta
 • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi „Katjuša“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2019. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Televiziji Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Judo klub Judokan Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje sale NK Dinamo Vidovci-Dervišaga bez naknade
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Športsko društvo Lopta
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 4
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnoj postrojbi Trenkovi panduri
 • Izmjene i dopune Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu Sokolovac Požega
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o davanju za promjenu cijene grijanja u zatvorenom toplinskom sustavu naselja Babin vir, sukladno prijedlogu promjene cijene
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu Babja gora iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Ženski košarkaški klub Plamen Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Danijela Parca
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi K.A.M.P.
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Požeško-slavonske županije, ogranak Grada Požege
 • Zaključak (u svezi sklapanja sporazuma o sufinanciranju obnove zemljišne knjige za k.o. Komušina)
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu koja ima svojstvo kulturnog dobra
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o sufinanciranju biciklističke utrke CRO Race
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Šumar“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Šijak“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom društvu „Sveti Hubert“ Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Lovačkom savezu Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli inancijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Rješenje o imenovanju člana Znanstvenog vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) Požega
 • Zaključak (u svezi sklapanja Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Komušina)
 • Pravilnik o upravljanju društvenim domovima Grada Požege, korištenju i davanju u povremeni zakup poslovnih prostora u društvenim domovima
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izvođenje radova u gradskom poslovnom prostoru
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2019. godinu
 • Zaključak (o davanju suglasnosti vlasnicima stanova u stambenim zgradama na adresi Tina Ujevića 24-26 i Tina Ujevića 28-30 za izvođenje radova niskogradnje na uređenju javne površine - betoniranje pješačke staze)
   AKTI UPRAVNIH TIJELA
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta-prometnog redara
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu Voditelja Odsjeka za računalstvo i telekomunikacijske poslove

INFORMACIJA

 • o Javnom natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege

 

Objavljeno dana: 26. rujna 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2019. godini
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2019. godini
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2019. godine
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 • Odluka o promjeni granica naselja na području Grada Požege
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvoja agencija Požega
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Požege za 2018. godinu

Objavljeno dana: 11. rujna 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 4. rujna 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti za sanaciju krovišta zgrade Veleučilišta u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na uređenju učionice u zgradi Veleučilišta u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financiranju priključka električne energije i troškova potrošnje električne energije
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri“ Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sanaciju krovišta i obnovu toplinske stanice u dvorišnim zgradama u Vukovarskoj ulici 17/1
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti Stolnom kaptolu Sv. Petra, Požega za izvođenje radova sanacije oborinske odvodnje na javnoj površini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za provedbu Projekta
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Streljački klub Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Studentskom centru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Radioamaterskom klubu Vallis Aurea Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi zdravi život
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi zdravi život
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini u Gradu Požegi
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
 • Odluka u svezi zaključenja ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju 4. Memorijalnog malonogometnog turnira „Marijo Šarčević - Maki“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Oldtimer club Trophy Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za nezavisno kreativno djelovanje „Gerger film“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o suglasnosti za prijenos hipoteke
 • Zaključak o davanju fnancijskih sredstava tvrtki Komunalcu Požega d.o.o. radi sufinanciranja troškova geodetske izmjere i izrade geodetske snimke plohe za odlaganje otpada te izračuna raspoloživog kapaciteta na odlagalištu otpada „Vinogradine“
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „POŽEGA“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje

Objavljeno dana: 22. srpanja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Župi sv. Leopolda Mandića
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi glazbenika „A VISTA!“ Požega
 • Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor predstavnika
 • Albanske nacionalne manjine u Gradu Požegi
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klubu liječenih alkoholičara grada Požege
 • Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Požegi
 • Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. „A“ samostalne gardijske bojne ZNG
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Dinamo Vidovci - Dervišaga
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskih sredstava Nogometnom klubu Dinamo Vidovci - Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru grada Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Odluka o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Izmjena Procedure o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica za školsku godinu 2019./2020.
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o sklapanju Sporazuma s trgovačkim društvom Jadran tvornica čarapa d.d.
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta bez provođenja javnog natječaja u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Društvu multiple skleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Independent
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom ribolovnom društvu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom kulturno umjetničkom društvu Požega
 • Zaključak o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Asesor, vl. Rahela Jurković
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Parasan Golobrdci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Kvizoljupci Zlatne doline“
 • Zaključak o financijskoj potpori Mjesnom odboru Novo Selo
 • Zaključak o financijskoj potpori Mjesnom odboru Novo Selo
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skeleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 

Objavljeno dana: 27. lipnja 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2019. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2019. godine
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2018. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godine
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2019. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2019. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u kulturi Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 • I. izmjena programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih grada u prostoru za 2019. godinu
 • Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Požege
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o dopuni Odluke o obavljanju usluge parkiranja na javnim parkiralištima
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2019./2020.
 • Odluka o IV. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grad Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege
 • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini u k.o. Požega
 • Zaključak o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
 • Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite Grada Požega

Objavljeno dana: 30. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini
 • Zaključak o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Slavonija
 • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom javnog natječaj za prodaju nekretnina u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom javnog natječaj za prodaju nekretnina u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Oppidum
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Županijska 5
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi GFR Film-video
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o sufinanciranju sterilizacije i kastracije pasa i mačaka i označavanje pasa mikročipom u 2019. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za potrebe plaćanja opreme za održavanje nogometnih terena
 • Zaključak (davanje suglasnosti Požeškom športskom savezu Za izvođenje radova na postavljanju polilifta na Gradskom bazenu Požega odnosno prilagodbi pristupa bazenu osobama s teškoćama u kretanju)
 • Zaključak financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe
 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za sport i rekreaciju „Tomo Perić“ Buk
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme Višeg stručnog suradnika - voditelja projekta „EXPORT - EXPERT

Objavljeno dana: 13. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Objavljeno dana: 7. svibnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad manifestacijom „Go out and dance“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grad Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o odobrenju korištenja grba Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak financijskoj potpori Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ grada Požege i Županije požeško-slavonske
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, podružnici Požeško-slavonske županije - ogranku Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o zakupu poslovne zgrade i poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
 • Zaključak (o davanju ovlaštenje Tekiji d.o.o. za uknjižbu prava služnosti radi izgradnje magistralnog vodovoda Nova Lipa - Stara Lipa u k. o. Stara Lipa)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Upravi za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“ Požega
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Autodijelovi Barišić iz Požege za izvođenje radova niskogradnje na uređenju javne površine na k. č. br. 4482/1, k. o. Požega, o vlastitom trošku)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

Objavljeno dana: 25. travnja 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina bez naknade
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Samostanu Svete Klare
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori „MI“ Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Streljački klub Požega
 • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluku o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za sortirnicu otpada
 • Zaključak dodjeli financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Zagreb
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luks Commerce d.o.o.
 • Zaključak o financiranju izrade projektne dokumentacije za kompostanu
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-om d.d.
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak (o davanju suglasnost investitoru Ministarstvu obrane RH za izgradnju pristupnog puta)
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Akademiji za politički razvoj
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „POŽEGA“
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svetog Trojstva 7
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Gradsko kulturno umjetničkom-društvu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnom društvu „Požega“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa stana u Požegi, u Ulici Dragutina Lermana kbr. 10
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Fitness klubu „Play“
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izradu projekta za izvođenje radova pristupačnosti u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege

Objavljeno dana: 10. travnja 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Izvješće Mandatne komisije o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
 • Rješenje o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2019. godine
 • Odluka o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za nekretnine u k.o. Šeovci
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu (u Požegi, u Ulici Ivana Pavla II 1)

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove

Objavljeno dana: 22. ožujka 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak u svezi Izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata iz osobnih razloga
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4561/7, k. o. Požega, zk.ul.br. 7825
 • Odluka o odabiru koncesionara za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja

Objavljeno dana: 11. ožujka 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 

 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj ulici i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Grada Požege za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 • Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Požege u 2019. godini
 • Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje zahtjeva za pokroviteljstvo u 2019. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „Tigar 90/91 Požega
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Turističkoj agenciji Zoa d.o.o.
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Požeško slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Odluka o osnivanju prava služnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu „Vila Velebita“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti „Požežani“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje Sportske dvorane „Tomislav Pirc“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezuZaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o financijskom pokroviteljstvu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu „Požežani“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom-ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjeneZaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

Objavljeno dana: 11. veljače 2019. godine

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege

Objavljeno dana: 5. veljače 2019. godine

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Plan prijema u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA - Udruzi bivši radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje teniskih terena na besplatno korištenje
 • Odluka o zaključivanju Aneksa Ugovoru o korištenju poslovnog prostora
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2019. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Šahovskom klubu Požega
 • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o otpisu potraživanja na ime zakupa poslovnog prostora
 • Odluka u svezi prenošenja prava i dužnosti najmoprimca
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o objavi Javnog poziva vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje sportske dvorane na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o dodjeli financijske potpore Obrtu za usluge PARIS TEXAS za Nikolu Radmirovića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju rada djelatnice za rad predškolske skupine u Područnoj školi Vladimir Nazor u Mihaljevcima
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga u 2019. godini
 • Odluka o raspodjeli sredstava na poziciji - Program djelatnosti udruga i društava u kulturi u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori župi Sv. Ivana Krstitelja
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008