Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2018. godina

Datum objave: 28. prosinca 2018.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2018. godini
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge za glazbenu djelatnost Big Bend Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa stana u Požegi, Matice Hrvatske kbr. 13
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Plana rashoda o dodjeli potpora u turizmu za 2018. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Terezije Avilske
 • Zaključak za financiranje akcije "Čaj za malog zmaja"
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad 28. malonogometnim turnirom „Požega 2018.“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o predaji mjesnog groblja u naselju Štitnjak na upravljanje Upravi groblja
 • Odluka o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske,Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
 • Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o izmjenama Zaključka o radovima na gradskim grobljima
 • Zaključak o financijskoj potpori Obrtu za usluge PARIS TEXAS za Nikolu Radmirovića
 • Zaključak o financijskoj potpori NK „DINAMO“ Vidovici-Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2018. godinu

 

Datum objave: 12. prosinca 2018.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Gradsko kulturno umjetničkom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multipleskleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Zagreb
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta gospodarske namjene u poduzetničkoj zoni u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske Centru za prapovijesna istraživanja
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Knjige evidencije ugovora Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskim športašima
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana Hrvatske, Hrvatski domobran, Podružnica Požega
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kulturno umjetničkom društvu „Zavičajno društvo Rama Pleternica“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2018. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Kulturno umjetničkom društvu „Šijaci“ Biškupci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Katoličkoj gimnaziji sa pravom javnosti Požega
 • Zaključak (sufinanciranjetroškova izrade projektne dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za odlagalište otpada „Vinogradine“)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta gospodarske namjene
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Odluka o izmjeni Odluke o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o izmjeni Odluke o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o dodjeli potpora u turizmu za 2018. godinu
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o davanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području Grada Požege u akademskoj godini 2018./2019.
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednice tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak financijskoj potpori „Hrvatskom Ruskom društvu prijateljstva“
 • Zaključak o financijskoj potpori „Hrvatskom Ruskom društvu prijateljstva“
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Požege za 2017. godinu

Datum objave: 30. studenoga 2018.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2018. godine
 • Odluka o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2017. godinu
 • II. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu sa II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 • II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018. godini
 • Proračun Grada Požege za 2019. godinu sa Projekcijama za 2020.-2021. i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2019.-2021.
 • Zaključak o usvajanju Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2019. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2019. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2019. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Požega
 • Odluka o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega
 • Odluka o nekorištenju prava prvokupa za poslovni prostor (u Požegi, na Trgu Sv. Trojstva kbr. 13)
 • Odluka o vrijednosti boda za komunalnu naknadu
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Požege
 • Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o predlaganju kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Požegi
 • Zaključak o predlaganju kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Požegi
 • Odluka o autotaksi prijevozu

Datum objave: 2. studenoga 2018.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Humanum
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak (u svezi sklapanja Sporazuma o sufinanciranju obnove zemljišne knjige za k. o. Drškovci)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za kvalitetni sport
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendije vrhunskoj športašici
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi računovođa i financijskih djelatnika
 • Zaključak u svezi sklapanja Sporazuma o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Drškovci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja prava služnosti na dijelu nekretnine katastarske oznake k.č.br. 4582/2, k.o. Požega
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba udruga građana koje djeluju na području grada Požege, u 2019. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi „Katjuša“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom arheološkom društvu Zagreb
 • Zaključak o financijskoj potpori Slavonskom sportskom portalu Sportalo.hr
 • Zaključak financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu "Požeška dolina" Požega
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u akademskoj godini 2018./2019.
 • Odluka o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u školskoj godini 2018./2019. za darovite učenike srednjih škola
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u akademskoj godini 2018./2019.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije u školskoj godini 2018./2019. za darovite učenike srednjih škola
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Zaključak o dodjeli nagrade za osvojeno 1. mjesto na Natječaju za najljepše uređeni izlog u akciji "Uređujemo svoju Požegu" za vrijeme Aurea Festa 2018. godine
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom kulturnom umjetničkom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Brestovac
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o davanju na upravljanje sportskog objekta u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Matici umirovljenika Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Matici umirovljenika Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata RH,
 • Zajednica udruge HVIDR-a Požeško - slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o zaključenju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji stana od 9. studenog 1993. godine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o korištenju službenih automobila
 • Odluka o davanju na korištenje službenih automobila u službene svrhe
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kulturno umjetničko društvo „Šijaci“ Biškupci
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice Hrvatske u Požegi
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškov isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
  AKTI UPRAVNIH TIJELA
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos čistača
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos tehničara za održavanje i dostavljača

Datum objave 1. listopada 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odobrenju za postavljanje reklamnog panoa na javnoj površini neposrednom pogodbom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u d.o.o. Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje otvorenog malonogometnog terena Sportsko rekreacijskog centra Požega na besplatno korištenje
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Nogometni klub „Dinamo“ Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Požega
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Nogometnog turnira „Aurea Fest Kup Požega 2018.“
 • Zaključak (Komunalac Požega d.o.o.)

Datum objave 24. rujna 2018. godine
AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Izvješća o stanju u prostoru Grada Požege za razdoblje 2014.-2017. godine
 • Plan dopuna klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu

Datum objave 20. rujna 2018. godine
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2018. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2018. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2018 godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2018. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2018. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2018. godine
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnineoznačene kao k.č.br. 4482/9, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7825
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Općine Čapljina i Grada Požege
 • Zaključka o opozivu i predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o.
 • Zaključka o opozivu i predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.
 • Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2019. godinu
 • Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za međugradsku međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju i izboru člana Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o dopuni Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama

Datum objave 14. rujna 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi veterana oklopno mehanizirane bojne 123. brigade HV
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu „Trophy“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu naša djeca Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o sufinanciranju uređenja objekta Policijske postaje Požega
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nabavu obveznih radnih bilježnica za školsku godinu 2018./2019.
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici „Nota“
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Požege u svrhu polaganja kablova i postavljanja uličnog ormara ili kabineta namijenjenog za smještaj elektroničke komunikacijske opreme
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Teniskom klubu Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Turističkoj zajednici Grada Požege za organizaciju prijenosa nogometnih utakmica hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Scenskom studiu ARTina j.d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorišnog prostora koje koristi Veleučilište u Požegi
 • Odluka o potporama u turizmu na području Grada Požege u 2018. godini
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore u turizmu u Gradu Požegi

Datum objave 23. kolovoza 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o radovima na gradskim grobljima
 • Zaključak o davanju ovlaštenja Tekiji d.o.o. za uknjižbu prava služnosti
 • Zaključak o suglasnosti za premještanje posmrtnih ostataka žrtava II svjetskog rata sa lokacije šetališta Stari grad na mjesno groblje u Jagodnjaku u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacije i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom kulturno umjetničkom društvu „Požega“
 • Zaključak o uvjetima i postavljanju montažno-demontažne podloge (podesta)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Jelen“ Požega
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja i održavanja betonskih stupova NN mreže u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. Zagreb
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelskog dalekovoda u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d. Zagreb
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak za kupnju paketa „dobrodošlice“ za učenike prvake OŠ J. Kempfa, OŠ A. Kanižlića, OŠ D Cesarića i Katoličke osnovne škole
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega

AKTI SAVJETA MLADIH

 • Rješenje o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Požege
 • Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Požege

 

Datum objave 20. srpanj 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša Djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za Šahovski klub PožegaZaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“ Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kulturno umjetničkom društvu "Požeška dolina" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto-klubu TSUNAMI iz PožegeZaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport i rekreaciju „Tomo Perić“ Buk
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. samostalne gardijske bojene ZNG Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK Parasan Golobrdci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Stolnom Kaptolu Sv. Petra, Požega
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Župi Sv. Kuzme i Damjana u Kuzmici
 • Zaključak o izmjeni zaključka o dodjeli financijske potpore NK Parasan Golobrdci
 • Odluku o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na ugradnju elektrogrijača oluka u poslovnom prostoru u suvlasništvu Grada Požege
 • Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje dijela Sportsko rekreacijskog centra Požega na besplatno korištenje
 • Odluku o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori Ramskoj zajednici Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad Plesnim Kup-om Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza Slavonija busu d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. – Veliki priorat
 • Zaključak o financijskoj potpori o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturui turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Zaključak o izmjeni zaključka o dodjeli financijske potpore Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ronilačkom klubu Požega
 • Zaključak o financijske potpore GFR FILM VIDEO iz Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Plesnom studiju Marine Mihelčić
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluku o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračuna Grada Požege za 2018. godinuZaključak o financijskoj potpori MK INDEPENDENT
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju – Igre mladih
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ PožegaOdluku o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizamu „Požeški čuvari baštine“ Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Školu plivanja 2018. godine
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Izmjenu procedure o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori NK Dinamo Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Mjesnom odboru Novo SeloZaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za prodaju k.č.br. 4482/18 u k.o. Požega
 • Odluka o obročnom plaćanju kupoprodajne cijene
 • Zaključak o financijskoj potpori Oliveru Franjiću iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Republike Hrvatske, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Nogometnom klubu Parasan Golobrdci

Datum objave 29. lipanj 2018. godine
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Požege za 2017. godinu
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2018. godinu s Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 • Zaključak u svezi Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Požege za 2018. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društva građana Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 • I. izmjene Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinuž
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog Urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2018./2019.
 • Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom u k.o. Požega, oznake k.č.br. 1394/1
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Gradu Požegi i ostalim naseljima
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju između Grada Uzhhoroda i Grada Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju makadamskih kolnika u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na odražavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima
 • Odluka o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2018./2019. godini
 • Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege
 • Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Požege

Datum objave 18. lipanj 2018. godine
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake (k.č.br.) 1471, u k.o. Požega
 • Odluka o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Požege

Datum objave 29. svibanj 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša Djeca Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Zaključak o financijskoj potpori UBRETA-i, Udruzi bivši radnika ETA-e
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Izmjene i dopune Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori udruzi Hrvatski izazovi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku na izvođenje radova na poslovnom prostoru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Moto klubu Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nerazvrstanoj cesti
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana Hrvatske, Hrvatski domobran
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Franjevačkom samostanu u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi proizvođača bučinog ulja Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori MI - Udruzi roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o financijskoj potpori Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Radiju Vallis Aurea d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj školi Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom sportskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-a
 • Zaključak o pokroviteljstvu te dodjeli financijske potpore Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega

Datum objave 30. travnja 2018. godine
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2018. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2018. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujka 2018. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Požege

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o zakupu poslovne zgrade bez provođenja javnog natječaja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Republike Hrvatske, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje dijela Sportsko rekreativnog centra Požega na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu Croatia
 • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Požege u Skupštini Udruge za organizirani odmor „Požega“ za mandatno razdoblje 2018. - 2022.
 • Zaključak o financijskoj potpori Počasnom Bleiburškom vodu, Zagreb
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu i promicanje prava HUMANUM
 • Ispravak Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Prehrambeno biotehnološkom fakultetu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kuglačkom klubu Obrtnik
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Atletski klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu energetičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi za baštinu, kulturu i turizam „Požeški čuvari baštine“ Požega
 • Plan prijma vježbenika u Upravna tijela Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave

Datum objave 20. travnja 2018. godine
AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Statut Grada Požege (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Požega (pročišćeni tekst)

 

Datum objave 16. travnja 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izmjeni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Osječko-baranjske županije
 • Zaključak o razrješenju zamjenika predsjednika Procjeniteljskog povjerenstva za tržite nekretnina za područje Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu „TIGAR 90/91 POŽEGA“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori ROTARY KLUBU POŽEGA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Dragutinu Mikiću iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu za edukaciju van okvira
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Sportskom društvu Lopta
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2018. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti zemljišta na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednice tehničke kulture Grada Požege
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2018. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2018. godinu
 • Zakljačak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Hercegovačko zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“
 • Odluka u svezi zaključenja ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izmjeni Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Tvrtki Luks commerc d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Twirling klubu Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi „Antuna Kanižlića“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi „Dobriše Cesarića“ Požega
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Plan o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Požege u 2018. godini
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka (prijenos prava vlasništva bez naknade na RH u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC38 (Šijačka i Zagrebačka ulica) i gradske ulice Zagrebačka ulica u obliku kružnog toka)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o prodaji zemljišta
 • Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o parkirnim zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Požege
 • Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management

Datum objave 6. ožujka 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za nezavisno kreativno djelovanje Gerger filmu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Gojzerica
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Požege 2017.-2022.
 • Zaključak o ovlaštenju Tekiji d.o.o. za uknjižbu pravo služnosti
 • Zaključak o ovlaštenju Tekiji d.o.o. za uknjižbu pravo služnosti
 • Zaključak o povjeravanju poslova društvu Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Republike Hrvatske, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Požege za razdoblje 2017.-2022.
 • Zaključak o financijskoj potpori Caritas Požeške biskupije
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Putevi milosti“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Kvizoljupci Zlatne doline
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu osoba s invaliditetom „Nada“ Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak (osnivanje prva služnosti Hrvatsku Elektroprivredu d.d. Zagreb)
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Judo klub Judokan Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Streljačkom klubu „Požega“
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak (o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada)
 • Zaključak (o davanju prethodna suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga javne Vodoopskrbe)
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu referenta-komunalnog redara

Datum objave 26. veljače 2018. godine
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
 • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine.

 

 

Datum objave 12. veljače 2018. godine
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodijeli financijske potpore Umjetničkoj organizaciji Plesne radionice Ilijane Lončar
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja
 • osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu "Sveti Grgur"
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača "Požega"
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na proširenju mreže sustava javne rasvjete u odvojku Rudinske ulice
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu inženjera i tehničara kemije i tehnologije Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnoj udruzi "Šaran" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga vinara, vinogradara i voćara "Stjepan Koydl"
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2018. godini
 • Zaključak o financijskoj pomoći Gimnaziji u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko kulturno umjetničkom društvu "Vijenac"
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeška biskupija, Župa Sv. Ivana Krstitelja, Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na proširenju mreže sustava javne rasvjete u odvojak u Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o naplaćivanju naknade za uređenje voda
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici NOTA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na izradi rukohvata u Ulici Kalvarija u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Terezije Avilske u Požegi

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje žena na radnom mjestu Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „PUK40“
 

Datum objave: 02. veljače 2018.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec studeni
 • Zaključa o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini, za mjesec studeni prosinac
 • Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4482/1, k. o. Požega, z.k.ul.br. 7679
 • Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
 • Odluke Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Požege
 • Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
 • Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu Grada Požege
 • Odluke o darovanju opreme Dječjem vrtiću Požega
 • Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu Prijedlog Odluke
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008