Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2017. godina

Datum objave: 29. prosinca 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Požega
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida u 2018. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida u 2018. godini
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program sportskih priredbi i manifestacija u 2018. godini 

Datum objave: 7. prosinca  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješća mandatne komisije
 • Zaključak o prestanku mirovanja mandata iz osobnih razloga i prestanak obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopada 2017. godine
 • 3. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Odluka o III. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnost za 2017. godinu
 • III. izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • III. izmjenu Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2018. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2018. godini
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 • Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2018. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2018. godinu
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima
 • Odluka o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Zaključak u svezi Izvješća o stanju u prostoru
 • Odluka o otpisu potraživanja
 • Odluka o davanju suglasnosti na promjenu naziva i sjedišta ustanove Dječji vrtići Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni Statuta Dječjih vrtića Požega
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih vrtića Požega

Datum objave: 28. prosinca 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli nagrade za osvojeno 1. mjesto na Natječaju za najljepše uređeni izlog u akciji "Uređujemo svoju Požegu" za vrijeme Aurea Festa 2017. godine
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji Poduzetničkog inkubatora u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge tehničke pomoći za potrebe provedbe projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici u Požegi”
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave strojarskih radova u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požežana i prijatelja Požege Vallis Aurea
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Požega za izvođenje radova na adaptaciji ostakljenog krovnog dijela zgrade i postavljanje klima uređaja
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave robe - rabljene drvene ugostiteljske kućice za advent i ostale prigode
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u ulici Svetog Florijana 6
 • Zaključak o financijskoj potpori Pčelarskoj udruzi Zlatna dolina
 • Odluka o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svete Terezije 4
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge tehničke pomoći za potrebe provedbe projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici u Požegi”
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu strojarskih radova u dograđenom dijelu Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe - rabljene drvene ugostiteljske kućice za ad advent i ostale prigode
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Gimnastičkom društvu "Sokol" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. - Veliki priorat
 • 0BZaključak o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora projektantskog nadzora nad radovima na izgradnji Poduzetničkog inkubatora u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora projektantskog nadzora nad radovima na izgradnji Poduzetničkog inkubatora u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu konzervatorsko - restauratorskih radova na spomeniku fra Luki Ibrišimoviću u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje male sportske dvorane u prostoru Osnovne škole Julija Kempfa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluka o prodaji zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluka o prodaji zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Odluka o prodaji zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave isporuke, montaže i puštanja u rad protupožarne sprinkler instalacije na objektu Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom povijesnom društvu "Požežani"
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu isporuke, montaže, ispitivanja i puštanja u rad protupožarne sprinkler instalacije na objektu Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti Požeško-slavonskoj županiji za postavljanje znakova za obilježavanje biciklističkih ruta na području Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o deficitarnim zanimanjima na području grada Požege u akademskoj godini 2017./2018.
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017./2018.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.
 • Odluka o dodjeli izvanredne stipendije darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Oliveru Franjiću iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u ''Vijenac'' iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu Sokol Požega
 • Zaključak za financiranje akcije "Čaj za malog zmaja"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge Aurea Fest Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge Aurea Fest Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak, Grad Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu suštinske, formalne i računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge, odnosno izvedenih radova u Upravnom odjelu za financije Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu referenta za računovodstvene poslove
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za strateško planiranje
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2018. godinu

Datum objave: 7. studenoga  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Požega
 • Zaključak za financiranje putnih troškova umirovljenika Grada Požege za ljetovanje u Baškoj
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o ustanovljenju prava služnosti za izgradnju, održavanje i ukopavanje kanalizacijske mreže
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu -udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o sklapanju predugovora s Hrvatskom Elektroprivredom d.d. Zagreb u svezi darovanja k.č.br. 6255, k. o. Požega radi izgradnju Trafostanice KTS 38 u ulici Jagodnjak
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje civilizacijskih i kulturnih vrijednosti "Požežani"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi invalida rada
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata - DMSTDR-HUMS-a
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture spoja Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom časničkom zboru Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonska županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Naturi Scripta j.d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Big Bendu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj kreativnih radionica kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o davanju suglasnosti Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije radi adaptacije poslovnog prostora
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Brestovac
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Rješenje razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za potpore udrugama
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju dionica u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama iz područja sporta
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na dogradnji nadogradnji škole i dogradnji športske dvorane OŠ Dobriše Cesarića u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Ispravak Odluke o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za potpore udrugama građana iz odručja predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, udruga proizašlih iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika, turizma te ostalih udruga građana
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori Društvo Naša djeca Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu te dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ruskoj kulturnoj udruzi "Katjuša"
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Karate -do klub "Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije "Matko Peić"
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade Glavnog projekta energetske obnove društvenih domova u Mihaljevcima i Dervišagi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Požeško -slavonska za Podružnicu Pakrac-Lipik
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Izmjene i dopune Plana za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o dodjeli nagrade za osvojeno 1. mjesta na Natječaju za najljepši uređeni izlog „Uređujmo svoju Požegu“ za vrijeme Aurea Festa 2017. godine
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Odluka o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Požege za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe - betonske galanterije za šetnicu uz rijeku Veličanku
 • Odluka odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe -sprava za dječje igralište uz dječji vrtić na Prauljama u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dionica

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu

Datum objave: 2. listopada 2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2017 godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za prvo polugodište 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana za prvo polugodište 2017. godine
 • Odluka o prodaji dionica Grada Požege u trgovačkom društvu APP d.d.
 • Odluka o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Antuna Kanižlića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Dobriše Cesarića
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Julija Kempfa
 • Zaključak o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Tekije d.o.o.
 • Zaključak o predlaganju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

Datum objave: 26. rujna 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju pješačkih površina i oborinske odvodnje u Ulici Svetog Florijana i Dragutina Lermana u Požegi
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o zaključenju Aneksa Ugovoru o najmu stana
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Grada Pleternice i Požeško- slavonske županije
 • Zaključak (o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o pokroviteljstvu Tribunalis d.o.o.- za organizaciju 2. Turnira u odbojci na pijesku
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji prometne infrastrukture u spoju Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu "Požega Promet"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Invalidskoj udurzi "ILCO" Požega
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na uređenju cestovnog kanala Ulice Svetog Jurja u Novom Selu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Slavonija Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju pješačkog mosta preko Suhog potoka u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi i postavljanju ograde uz korito Suhog potoka u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu "Trophy" Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju odvojka Rudinske ulice – prilaz dječjem vrtiću u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Oldtimer clubu "Trophy" Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni u Industrijskoj ulici
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Požege
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Požega
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture spoja Zelene i Rudinske ulice u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju cestovnog kanala Ulice Svetog Jurja u Novom Selu
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnoj udruzi ''Brzaja''
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave elektroinstalaterskih radova u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Požegi
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Odluka o izmjene i dopuni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Gradu Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o davanju u najam stana
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu -udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekt management u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i poduzetništvo u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege

Datum objave: 3. kolovoza 2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o rasporedu sredstava izborne promidžbe
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog oglašavanja i promocije događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na nabavi radova na izradi makadamske prometnice – spoj Ulice Borisa Hanžekovića i Ervine Dragman u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge oglašavanja na reklamnim panoima (billboard plakati)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi makadamske prometnice – spoj Ulice Borisa Hanžekovića i i Ervine Dragman u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na uređenju podrumskih prostorija Osnovne škole Dobriša Cesarić u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu Tribunalis d.o.o - u, za turnir u uličnoj košarci
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja događanja i aktivnosti Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za potrebe plaćanja strojeva za pranje i sušenje rublja dobavljaču Jelušić d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge najava i praćenja događanja i aktivnosti Grada Požege
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijske promidžbe, objavi čestitki, fiksnih banner i najava za Grad Požegu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnost Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka nabave radova na instalaciji zaštite od munje
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu „Croatia“
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, u Ulici Vladimira Nazora kbr. 2
 • Odluka o prijenosu prava i dužnosti najmoprimca za stan u Požegi, u Ulici Matije Gupca kbr. 1
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Zaključak o predaji mjesnog groblja u Novom Selu na upravljanje Upravi groblja
 • Zaključak (o osnivanju prava služnosti radi izgradnje magistralnog vodovoda Velika - Požega, na k.č.br. 6720, k. o. Požega)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Požege
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave radova na rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete u Ulici Cehovskoj i Mesničkoj u Požegi
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na Trgu Svete Terezije 3
 • Odluka o prodaji zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Scenskom studiu Artina j.d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Terezije Avilske
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport i rekreaciju "Josip Knežević"
 • Zaključak o financijskoj potpori Auto moto klubu Velika
 • Zaključak o financijskoj potpori Kinološkoj udruzi Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu "Jelen"
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Požeškoj biskupiji, Župi Sv. Ane, Skenderovci, Brestovaci
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječji vrtića Požega
 • Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove - Sportski objekti Požega
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove - Sportski objekti Požega
 • Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za hortikulturu i uređenje zelenih površina u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu njemački ovčar Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, u Ulici Brune Bušića kbr. 8.
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Kolegija za utvrđivanje liste kandidata za najam stanova
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za polaganje ispita o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnijim objektima i znamenitostima na području Grada Požege
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD "Zavičajno društvo Rama" Pleternica
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luki Samardžiji iz Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima dodjele na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o inancijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje

Datum objave: 11. srpnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Veleučilištu u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio klubu Sokol Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje kulture POŽART
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori GSD "Požega 1871"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Mateji Ostojić iz Resnika
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na nabavi radova na građevini Kuća Kraljević u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požegei Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi HVIDR-a Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi "Vallis Aurea" Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na građevini Kuća Kraljević u Požegi
 • Odluka o prodaji zemljišta
 • Zaključak (utvrditi stanje poslovnog prostora i djelatnost koja se obavlja u predmetnom poslovnom prostoru u Baškoj
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. Veliki priorat
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori MK INDEPENDENT
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju podrumskih prostorija u OŠ Dobriša Cesarić u Požegi
 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Komunalac Požega d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju člana Skupštine Tekija d.o.o.
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja i druge oblike raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poslovnih prostora
 • Zaključak u svezi osnivanja prava služnosti
 • Zaključak u svezi osnivanja prava služnosti

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Uredu gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 29. lipnja  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2017. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju kolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanja javne rasvjete u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za razdoblje od 21. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2017./2018.
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra (na k.č.br. 1578/2, zk.ul.br. 5265, k.o. Požega)
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa kulturnog dobra (na k.č.br. 1424, zk.ul.br. 6776, k.o. Požega)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluka o III: izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Požege
 • Odluka o porezima Grada Požege

Datum objave: 28. lipnja  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeće Grada Požege
 • Zaključak (o primanju na znanje Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Požege o provedenim lokalnim izborima održanim, 21. svibnja 2017. godine za izbor članova Gradskog vijeća Grada Požege i verifikacija mandata )
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata po sili zakona i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o mirovanju vijećničkog mandata iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za određivanje imena ulica i trgova Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Savjeta za zaslužne građene i javna priznanja Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o izboru Odbora za financije Gradskog vijeće Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o razrješenju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Datum objave: 30. svibnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi bivših radnika ETA
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu Slavonija
 • Plan o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program o izmjeni Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori HKUD-u ''Vijenac'' iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak (za Udrugu Aurea Fest Požega)
 • Rješenje o razrješenju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju člana Savjetodavno-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 5. svibnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici Nota
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Grad Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata "Trenk" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kreativnoj udruzi KART-A
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeško-slavonskoj županiji
 • Zaključak o financijskoj potpori Umjetničkoj organizaciji Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori GFR FILM-VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi "Mi" Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipu Matiću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi energetičara Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Općoj županijskoj bolnici Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Glazbenoj radionici NOTA
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora bez provođenja javnog natječaja
 • Odluka o zamjeni stana

Datum objave: 19. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Dragutina Tadijanovića
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave radova na izgradnji prometne infrastrukture u dijelu Ulice Borisa Hanžekovića u Požegi
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području grada Požege
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge osiguranje imovine Grada Požege (osiguranje od požara i nekih drugih rizika, osiguranje od potresa, osiguranje od loma stroja, loma stakla, osiguranje od odgovornosti) za razdoblje od 1.ožujka 2017. do 1.ožujka 2018.
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge - izrada projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požešku kuću
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju zapadne tribine NK Slavonija u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade projekta - izvedbenog rješenja za Centar za posjetitelje Požeške kuće
 • Zaključak (u svezi uknjižbe u zemljišnoj knjizi prava služnosti radi izgradnju kanalizacijske mreže grada Požege - III. faza: Osječka ulica-kolektor Česma)
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti u Gradu Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport, rekreaciju i edukaciju - IGRE MLADIH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometne infrastrukture u Ulici Kralja Krešimira
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2016. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR FILM -VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge preventivne deratizacije na području grada Požege i prigradskih naselja u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti - Požega portal
 • Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Sportskom Društvu Lopta

Datum objave: 7. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom društvu političkih zatvorenika Osječko-baranjske županije, Hrvatskom obrednom zdrugu Jazovka-Krilo Đakovo, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Pleternice i RKT Župe Sv. Alojzija Gonzage, Čaglin

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu suštinske, formalne i računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge, odnosno izvedenih radova u Upravnom odjelu za financije Grada Požege

Datum objave: 3. travnja  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže, na čestici k.č.br. 2680, u k. o. Požega)
 • Zaključak ( o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 2664 i k. č. br. 541/4, u o. Požega)
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 2653, k.č.br. 6674 i k. č. br. 3498, u k. o. Požega)
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže na k.č.br. 6671/2 i k.č.br. 6671/1, u k. o. Požega)
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak (o ovlaštenju Tekiji d.o.o. u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže k.č.br. 2655/1, k.č.br. 29, k.č.br. 6676/2, k.č.br. 3436/1, k.č.br. 6, k.č.br. 3415/2 i k.č.br. 3414, u k. o. Požega)
 • Zaključak (o uknjiži služnosti radi izgradnje preljevnog kolektora u Ulici Borisa Hanžekovića i Ulici Eugena Kvaternika u Požegi)
 • Zaključak ( u svezi uknjižbe prava služnosti izgradnje, održavanja i ukopavanja kanalizacijske mreže, k.č.br. 1419, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1421, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1422, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1441, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1442, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1337, k. o. Štitnjak, k.č.br. 1156, k. o. Ugarci, k.č.br. 1155, k. o. Ugarci, k.č.br. 1154, k. o. Ugarci, k.č.br. 2116, k. o. Trenkovo i k.č.br. 2112, k. o. Trenkovo)
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Procedura o utvrđivanju i naplati proračunskih prihoda
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Antuna Kanižlića
 • Zaključak o financijskoj potpori Sirius – udruzi za zaštitu životinja
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu gluhih
 • Odluka o korištenju službenog automobila, reg. oznake PŽ -706 CS i PŽ - 792 DH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličkom zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi ''Herceg Stjepan'' Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipu Panđiću iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Gral Filmu d.o.o.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi "Kvizoljupci Zlatne doline"

Datum objave: 22. ožujka  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Odluka davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi prihvaćanja Izvješća o realizaciji Programa Savjeta mladih Grada Požege za 2016. godinu.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2017. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godini
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Požegi
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Grada Požege (Republika Hrvatska) i Grada Baje (Mađarska)

Datum objave: 17. veljače 2017.
AKTI GRADONAČELNIK

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Aurea Fest Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Filipi Keziću iz Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Pravilnik o korištenju službenih automobila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu "Tigar 90/91 Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2017. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova
 • isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2017. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori KUD-u ''Požeška dolina'' iz Požege
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o financijskoj potpori Luks commercu d.o.o.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije "Zlatna dolina"

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova (u Upravnom odjelu za samoupravu)

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 28. veljače  2017.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2016. godine.
 • zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječnja 2017. godine
 • Zaključak u svezi Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2017. godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požega
 • Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 470, z.k.ul.br. 191, k.o. Seoci
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje

Datum objave: 17. veljače  2017.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Ramska zajednica Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Sportskom klubu Croatia
 • Zaključak u svezi realizacije projekta Aktivna Hrvatska
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008