Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2016. godina

Datum objave: 30. prosinca  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Izmjene i dopune Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Kreativnoj udruzi KART-A
 • Zaključako dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad organizacijom 26. Božićnog malonogometnog turnira "Požega 2016."
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj paneuropskoj uniji
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u katastarskoj općini (k.o.) Požega, neposrednom pogodbom
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o o financijskoj potpori Župi Sv. Leopolda Mandića u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na rekonstrukciji prometnice - kolnika i pješačke staze i oborinske odvodnje u Ulici kralja Krešimira u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na rekonstrukciji prometnice - pješačke površine u Ulici Franje Thauzyja u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na rekonstrukciji prometnice -kolnika i pješačke staze i oborinske odvodnje u Ulici kralja Krešimira u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na rekonstrukciji prometnice - pješačke površine u Ulici Franje Thauzyja u Požegi
 • Odluka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama u Proračunu Grada Požege za 2016. godinu

AKTI UPRAVNIH TIJELA GRADA POŽEGE

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

Datum objave: 13. prosinca  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • O Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na na n ergetskoj obnovi zgrade OŠ A.Kanižlića u Požegi
 • Odluka o davanju statusa statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege, nekretnini oznake k.č.br. 4525/1, k.o. Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege otvorenom postupku javne nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kreativnoj radionici učenika Gimnazije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi u sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – III. faza“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Školskom športskom savezu Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Rusa Slavonije
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko kulturno umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na energetskoj obnovi zgrade OŠ Antuna Kanižlića u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi turističkih vodiča Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Ramska zajednica Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji Ulice Ivana Gundulića u Požegi
 • Zaključak o o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji Ulice Ivana Gundulića u Požegi
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Karate -do klubu "Požega"
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista - PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o davanju u zakup javne površine za postavljanje kioska za obavljanje pekarske djelatnosti
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca narodne zaštite Domovinskog rata Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega
 • Zaključak o fincijskoj potpori Svjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad dočekom Djeda Božićnjaka u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Plesnom studiu Marine Mihelčić
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog korištenja sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog korištenja sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Centru za hagioterapiju Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja, Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretninama oznaka k.č.br. 470 i k.č.br. 480, k.o. Seoci)
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi veterana oklopno mehanizirane bojne 123. brigade Hrvatske vojske
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o zamjeni stana
 • Odluka o zamjeni stana
 • Odluka o zamjeni stana
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije

KOLEKTIVNI UGVORI

 • Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima Grada Požege

Datum objave: 12. prosinca  2016.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe mjesec rujan 2016. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe mjesec listopada 2016. godine
 • Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 • 3. izmjene i dopune Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
 • III. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2017. godinu
 • Zaključak u svezi Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna Grada Požege za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2017. godinu
 • Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture i Opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2017. godine
 • Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Orljava - autobusni kolodvor"
 • Odluka o prodaji nekretnine označene kao k.č.br. 467/1, upisane u zk.ul.br 5390, k.o. Požega
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine u k.o. Požega neposrednom pogodbom
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 4482/17, zk.ul.br. 7679, k.o. Požega
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti prometa u Gradu Požegi
 • Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Požega" (Projekt aglomeracija Požega)
 • Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o suradnji na provedbi Projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica" (Projekt aglomeracija Pleternica)
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Mihaljevci
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Veľký Meder i Grada Požege
 • Zaključak u svezi imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu
 • Zaključak u svezi izvješća Odbora za kontrolu provedbe trošenja sredstava iz kredita
 • Zaključak o neprihvaćanju prijedloga za raspisivanje referenduma

Datum objave: 8. studenog 2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 •  Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 28. rujna 2016.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoza 2016. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak u svezi Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o prodaji nekretnine - k.č.br. 4526/7, k.o. Požega
 • Odluka o prodaji dijela nekretnine, oznake k.č.br. 470/2, k.o.
 • Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plana uređenja
 • Orljava - autobusni kolodvor
 • Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje horizontalne signalizacije u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016/2017. godini
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege

AKTI GRADONAČELNIKA
Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata

 • Republike Hrvatske, Požeško-slavonske županije
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada izvedbenog projekta za izgradnju Poduzetničkog inkubatora u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko kulturno umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade izvedbenog projekta za izgradnju Poduzetničkog inkubatora u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi KAMP
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak (o odobravanju isplate poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 2016 - 2019. godini)
 • Odluka o određivanju službenika za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva

AKTI UREDA GRADONAČELNIKA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u uredu gradonačelnika Grada Požege

Datum objave: 12. rujna 2016.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjih vrtića Požega
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2016/2017.
 • Odluka o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama u školskoj godini 2016/2017

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka ( o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoza
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji pješačke staze u Ulici Vladimira Nazora
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora nad radovima na izgradnji pješačke staze u Ulici Vladimira Nazora

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“
 • Odluka o odabiru kandidata za pomoćnike u nastavi „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“
 • Odluka o odabiru kandidata za voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE – III. faza“

Datum objave: 30. kolovoza  2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • 2. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Oldtimer klubu Trophy Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk“
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „Jelen“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Dobriše Cesarića
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dobriše Cesarića
 • Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Kanižlića
 • Zaključak za kupnju paketa „dobrodošlice“ za učenike prvake
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege
 • Zaključak (u svezi naknadu za jedno parkirališno mjesto koju investitor plaća kao sudjelovanje u gradnji javnih parkirališta)
 • Rješenje o razrješenju članice Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Požege
 • Odluka o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege

AKTI POVJERENSTVA ZA DODJELU POSLOVNIH PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

 • Zaključak (u svezi dodjelu poslovnih prostora na korištenje udrugama)

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu Projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za zapošljavanje voditelja projekta „PETICA ZA DVOJE – Pomoć – Edukacija – Tim – Integracija – Ciljanost – Afirmacija ZA DVOJE - III. faza“

Datum objave: 04. kolovoza  2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluku o bagatelnoj nabavi dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Odluku o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi bivših radnika ETA
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta dječjeg vrtića u Požegi
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine za radove na uređenju Požeške kuće
 • Odluka o darovanju namještaja i opreme (Gradu Velika Gorica)
 • Odluka o darovanju namještaja i opreme (Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.)
 • Zaključak o financijskoj potpori ŠNK Slavonija Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege

Datum objave: 20. srpnja  2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na uređenju dvorišnog dijela zgrade Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora nad radovima na uređenju dvorišnog dijela zgrade Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji prometnice u Radničkoj ulici u Vidovcima
 • Odluka bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji Trga Svete Terezije u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji prometnice u Radničkoj ulici u Vidovcima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji prometnice u Radničkoj ulici u Vidovcima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi robe, računalne opreme i programa
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe, računalne opreme i programa
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji Ulice Ervine Dragman u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji Ulice Ervine Dragman u Požegi
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Filipu Panđiću
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na građevini Kuća Kraljević u Požegi.
 • Odluka odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji građevine Kuća Kraljević u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji pješačke staze u Ulici Vladimira Nazora u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi drvene konstrukcije mosta u Mlinskoj ulici u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji pješačke staze u Ulici Vladimira Nazora u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi drvene konstrukcije mosta u Mlinskoj ulici u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi pivara Požega
 • Zaključak u svezi financijske potpore Društvu za edukaciju van okvira
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na energetskoj obnovi zgrade Osnovne škole Antuna Kanižlića u Vidovcima
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori Željki Rezo kao članici Udruge zavičajnih pisaca i slikara
 • Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak (Udruga MI )
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave Energetske usluge- provedba projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete u Gradu Požegi
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak u svezi realizacije programa HOO Aktivna zajednica za postavljanje podloge na košarkaškom igralištu na Gradskim bazenima
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Udruzi za sport i rekreaciju "Tomo Perić" Buk
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno privremeno korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege
 • Zaključak o suglasnosti za prijenos zaloga (hipoteke)
 • Odluka o korištenju imena Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Boćarskom klubu osoba s invaliditetom "Nada"
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruge Aurea Fest Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore „MI“ Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega

Datum objave: 30. lipnja  2016.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2016. godine.
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 • II. izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2016. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2016. godini
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
 • II. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Odluka o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 • Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Požege
 • Odluka o IlI. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Požege
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 4518, z.k.ul.br. 7732, k.o. Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 6692, z.k.ul.br. 7753, k.o. Požega
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanjukolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017. godini
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za radove na održavanju javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2016./2017. godini
 • Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Požega neposrednom pogodbom
 • Rješenje o razrješenju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Muzejskog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Zaključak o predlaganju kandidata za suce porotnike za mladež pri Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
 • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno - rekreacijski centar u Vidovcima
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Trgovačkog društva Tekija d.o.o. za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o. za 2015. godinu
 • Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o davanju suglasnosti za dogradnju zgrade izgrađene na nekretnini oznake k. č. br. 1518/1, k. o. Požega

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o zaključenju dodatka ugovora o kupoprodaji stana
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje Sportsku dvoranu Tomislav Plesnom studiju Marine Mihelčić
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje Sportsku dvoranu Tomislav Pirc Twirling klubu Požega
 • Odluka o zaključenju ugovora o najmu stana sa zaštićenim najmoprimcem u Osječkoj 49 u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na davanje poslovnog prostora na besplatno korištenje Rekreacijskog centra u Požegi Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Podružnica Požeško-slavonske županije

Datum objave: 28. lipnja 2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka u svezi zaključenja ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom
 • Zaključak u svezi realizacije programa Sportskih igara mladih 2016.
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub Požega Promet
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Atletski klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Boćarski klub osoba s invaliditetom „ Nada“ Grada Požege i Županije Požeško- slavonske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Biciklistički klub „Luks Racing Team“
 • Zaključak o financijskoj potpori Klubu liječenih alkoholičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2016. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2016. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu multiple skleroze Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu Naša djeca Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika Grada Požege
 • Odluka o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko kulturno umjetničkom društvu „Vijenac“
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj biskupiji - Stolni Kaptol Sv. Petra, Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak u svezi plaćanja kotizacije Središnjem koordinacijskom odboru Akcije GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE za 2016. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi vinogradara i voćara „Stjepan Koydl“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana „Hrvatski domobran“ Ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. Samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak za upućivanje na javnu raspravu Prijedloga III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad Otvorenim Kup-om u twirling i mažoret natjecanju
 • Zaključak o financijskoj potpori GKUD-a „Požega“

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti i nabavu opreme i materijala te Domara-dostavljača
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradsku infrastrukturu i komunalne poslove te Referenta za evidenciju obveznika

Datum objave: 11. travnja  2016.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Športskom društvu Lopta
 • Zaključak o pokroviteljstvu tvrtki OMNI poslovno savjetovanje
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Požegi EV-02/16
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi GFR FILM-VIDEO
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Izmjene i dopune Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u k.o. Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na sanaciji nogostupa u Ulici Pavla Radića u Požegi
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na sanaciji nogostupa u Ulici Pavla Radića u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi robe - nabava dva osobna vozila putem operativnog leasinga na pet godina
 • Odluka o prodaji vozila
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe - nabava dva osobna vozila putem operativnog leasinga na pet godina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Biciklističkom klubu „Luks Racing team“
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatsko-ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o predlaganju člana u Nadzorni odbor Autoprometnog poduzeća d.d. Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji Gradskih bazena s pratećim sadržajem u Požegi
 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga nadzora nad radovima na rekonstrukciji i dogradnji Gradskih bazena s pratećim sadržajem u Požegi

Datum objave: 30. ožujka  2016.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2016. godine
 • Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2016. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 • Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Požege u 2016. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2016. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2016. godinu
 • I. izmjene Programa izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2016. godinu
 • Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

Datum objave: 23. ožujka  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge osiguranje imovine Grada Požege (osiguranje od požara i nekih drugih rizika, osiguranje od potresa, osiguranje od loma stroja, loma stakla, osiguranje od odgovornosti) za razdoblje od 01.03.2016. do 01.03.2017.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. Samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Humanitarnoj udruzi „Moj Bližnji“
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnom društvu „Požega“
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradsko kulturno umjetničkom društvu „Požega“
 • Odluka o kriterijima dodjele na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o kategorizaciji objekata - domova mjesnih odbora Grada Požege
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2016. godini
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - preventivna deratizacija na području grada Požege i prigradskih naselja u 2016. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za kupnju pehara i medalja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Savjetu mladih Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Twirling klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Luki Korov iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za kupnju pehara i medalja za NK Slavoniju
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori Povijesnom društvu „Požega“
 • Zaključak o isplati naknade troškova za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o isplati naknade troškova za provedbu izbora za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na održavanju javnih cesta u Gradu Požegi, EV-05/16

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • IZMJENU I DOPUNU OBVEZATNIH UPUTA BROJ MOGP - I o obrascima za provođenje izbora u MO Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege

Datum objave: 7. ožujka  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak stavlja se izvan snage Zaključka
 • Zaključak o davanju suglasnosti na izvođenje radova u gradskom poslovnom prostoru
 • Zaključak o financijskoj potpori ŠNK Slavonija Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
 • Gradskog muzeja u Požegi - izvedbeni projekt
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje tajnika Ureda gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije
 • za rekonstrukciju Gradskog muzeja u Požegi - izvedbeni projekt
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o pokroviteljstvu Streljačkom klubu „Požega“
 • Zaključak o pokroviteljstvu Streljačkom klubu „Požega“
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore NK „LIPA“
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za bodovanje stanova u vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad 19. Međunarodnim judo turnirom „POŽEGA OPEN“
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju kompleksa Gradskih bazena u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti na besplatno korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju kompleksa Gradskih bazena u Požegi
 • Zaključak o reviziji ugovora o zakupu ili korištenju poslovnih prostora i ugovora o najmu stanova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Antoniu Furiću iz Požege
 • Odluka o povjeravaju radova na održavanju vertikalne signalizacije i održavanju prometnica u Gradu Požegi i prigradskim naseljima trgovačkom društvu u pretežitom vlasništvu Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Glazbenom sastavu „Posegana“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina“
 • Zaključao financijskoj potpori Udruzi Hrvatskom viteškom redu templara O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT, Požega
 • Zaključak o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretnini oznake k.č.br. 1177, k.o. Vidovci)
 • Odluku o odabiru ponuditelja za nabavu usluge medijskog praćenja događaja i manifestacija naručitelja Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri“
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2016. godini
 • Odluka o korištenju imena Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina“

AKTI GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA
ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – I o obrascima za provođenje izbora u MO Grada Požege
 • OBVEZATNE UPUTE POVJERENSTVA BROJ MOGP – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – III o postupku kandidiranja
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća M jesnih odbora Grada Požege
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – V o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
 • OBVEZATNE UPUTE BROJ MOGP – VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti
 • Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora u Gradu Požegi

Datum objave: 1. ožujka  2016.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o izglasavanju povjerenja predsjedniku Gradskog vijeća Grada Požege
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2015. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Požegi za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2016. godini
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br.1432/1, k.o. Požega
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br.964/2, k.o. Požega
 • Zaključak o prijedlogu razrješenja i imenovanja mrtvozornika za područje naselja Alaginci, Turnić, Šeovci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci i Golobrdci
 • Zaključak o prijedlogu razrješenja i imenovanja jednog člana u Nadzornom odboru Tekije d.o.o. Požega

Datum objave: 22. veljače  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Odluka davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o službenoj osobi mjerodavnoj za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Invalidskoj udruzi „ILCO“ Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Pčelarskoj udruzi Zlatna dolina Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja- Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji Trga Sv. Terezije u Požegi
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području Grada Požege
 • Zaključak o donošenju Plana normativnih aktivnosti Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za NK Dinamo
 • Vidovci za izradu Monografije „NK Dinamo Vidovci - Dervišaga - 70 godina postojanja“
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu - usluga izrade III izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Požege
 • Zaključak u svezi sufinanciranja nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada - kontejnera i kompostera
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i izgradnji kompleksa gradskih bazena s pratećim sadržajima u  Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Hercegovačko zavičajnoj udruzi „Herceg Stjepan“ Požega
 • Odluka o službenoj osobi mjerodavnoj za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Klari Ćavar iz Požege
 • Zaključak o imenovanju koordinatora Grada Požege za rad za opće dobro
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Konjogojstvenoj udruzi Pleternica
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kulturno prosvjetnog društva „Sloga“ Pakrac
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Eugena Kvaternika kbr. 119
 • Odluka o postavljanju prinudnog upravitelja
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za informiranje javnosti „POŽEGA PORTAL“ Požega
 • Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Aurea festu Požega
 • Zaključak financijskoj potpori Športskom klubu „Croatia“
 • Zaključak o financijskoj potpori CB Radio Klubu Sokol Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požežana i prijatelja Požege, Vallis Aurea
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatski policajac, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske
 • Zaključak u svezi sklapanja darovnog ugovora (Našice-cement d.d.)
 • Zaključak u svezi sklapanja darovnog ugovora u svezi izgradnje Željezničke i Radničke ulice u naselju Vidovci
 • Zaključak o osnivanju prava služnosti
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o pokroviteljstvu Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o zaključenju dodatka ugovora o kupoprodaji stana
 • Odluka o korištenju proračunske zalihe
 • Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi Julija Kempfa, Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori ŠNK Slavonija Požega

Datum objave: 28. siječnja  2016.
AKTI GRADONAČELNIKA GRADA POŽEGE

 • Plan javne nabave za 2016. godinu
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Miroslava Krleže kbr.6
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege (nekretnini oznake k.č.br. 6692, k.o. Požega)
 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge hvatanja, zbrinjavanja pasa lutalica i higijeničarske službe na području grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, A.G. Matoša kbr.20
 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2016. godini
 • Odluka o osnivanju Ureda za savjetovanje poduzetnika u sklopu aktivnosti projekta „Menadžeri poslovnog razvoja“
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade na uglu Ulica Pape Ivana Pavla II 2 i Antuna Kanižlića, Kuća Wolf
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2016. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 • Plan stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2016. godini
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izdavanju tabularne izjave za k.č.br. 4482/3 i k.č.br. 4482/4, zk.ul.br. 7505, k.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2016 . godini
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur“ iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista - PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje Pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje poslovnog prostora koji koristi Glazbena škola Požega, Udruzi zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije „Matko Peić“
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Grada Požege
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade
 • Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje dvorane Gradskog kazališta Požega bez naknade
 • Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge obavljanja poslova zaštite i spašavanja i civilne zaštite na području Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2016. godinu

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege
 • Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima Grada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008