Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Dokumenti

Službene novine - 2014. godina

Datum objave: 30. prosinca 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka obagatelnoj nabavi radova na uređenju sportske dvorane u Osnovnoj školi Antun Kanižlić, Područna škola u Vidovcima
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju sportske dvorane Osnovnoj školi Antun Kanižlić, Područna škola u Vidovcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Športsko ribolovnoj udruzi „Šaran" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave za izvođenje strojarskih radova na instalacijama plina, grijanja, hlađenja i ventilacije Gradske knjižnice i čitaonice Požega
 • Plan stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima
 • Grada Požege u 2015. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2015. godini
 • Zaključak o darovanju dijela kčbr. 470/2 k.o Požega Hrvatskoj Elektroprivredi d.d.
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac RH, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu Izviđača Jozo Koutni Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o sklapanju Sporazuma o znanstveno-stručnoj suradnji s Geodetskim fakultetom u Zagrebu
 • Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2015. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Big bandu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Rješenje o imenovanju člana Savjetodavnog-stručnog tijela Gradonačelnika Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega
 • Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Požege
 • Dodatak II . Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Požege

Datum objave: 12. prosinac 2014.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za rujan 2014. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za listopad 2014. godine
 • II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2014. godinu sa Projekcijama za 2015.-2016. godinu i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2014.-2016
 • Zaključak u svezi izmjena i dopuna programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2014. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjenama i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2014. godinu
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za2014. godinu
 • II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanjenezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu
 • Proračun Grada Požege za 2015. godinu sa Projekcijama za 2016. i 2017. godinu i Planom razvojnih programa Grada Požege za 2015. -2017.
 • Zaključak o usvajanju Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2015. godinu
 • Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
 • Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i Opseg radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2015. godinu
 • Odluka o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o nalazu državne revizije za 2013. godinu
 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege
 • Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Požege
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege
 • Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Požege
 • Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Grada Požege
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Požege
 • Odluka o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za stan u Požegi, Trg Sv. Trojstva 8
 • Odluka o sklapanju nagodbe sa Republikom Hrvatskom za stan u Požegi, Pape Ivana Pavla II 2
 • Odluka o prodaji nekretnina (k.o. Požega, k.č.br. 4482/3 i k.č.br.4482/4)
 • Rješenje o razrješenju jednog člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Gradskog kazališta Požega
 • Ispravka Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Zaključak HSU-Gradskog odbora Požega

Datum objave: 28. studeni 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o sufinanciranju unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege
 • Odluka o bagatelnoj nabavi sadnog materijala za Ulicu Pavla Radića u Požegi
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Streljački klub Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Požega
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja - Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola Grada Požege s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o financijskoj potpori Siriusu - udruzi za zaštitu životinja Požega
 • Zaključak u svezi financijske potpore Klubu liječenih alkoholičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu Boa
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu sadnog materijala za Ulicu Pavla Radića u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi građevinsko obrtničkih radova na uređenju „Kuće Kraljevića" u Požegi
 • Odluka o itinireru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Odluka o bodovanju na rang listi kandidata s jednakim brojem bodova
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Odluka o dodjeli izvanrednih stipendija za akademsku godinu 2014./2015.
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinsko obrtničkih radova na uređenju "Kuće Kraljevića" u Požegi
 • Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2014./2015.
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
 • Zaključak o davanju subvencije
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Eugena Kvaternika 121
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Antuna Kanižlića 6
 • Odluka o korištenju imena Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Udruga HVIDR- a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za BK „Graciano"
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege

Datum objave: 07. studeni 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga - izrada Izvedbenog projekta za društvenu građevinu - rekonstrukcija OŠ Dobriša Cesarić u vidu dogradnje i nadogradnje škole i dogradnje školsko-sportske dvorane
 • Odluka o davanju statusa javnog dobra
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga - izrada Izvedbenog projekta za društvenu građevinu - rekonstrukcija OŠ Dobriša Cesarić u vidu dogradnje
 • i nadogradnje škole i dogradnje školsko-sportske dvorane
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Požege
 • Odluka o o utvrđivanju djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i iznosu jamčevine
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o bagatelnoj nabavi građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Sportske dvorane Grabrik
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Rukometni klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinsko obrtničkih
 • radova na rekonstrukciji SD Grabrik
 • Odluka o statusu javno dobro
 • Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE

 • Rješenje o prihvaćanju Prijedloga Plana i programa rada Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege za 2015. godinu
 • Odluka o korištenju sredstava boravišne pristojbe u 2015. godini

Datum objave: 28. listopad 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA

 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Ulici Matije Gupca 4
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Požegi, Vučjak 12
 • Odluka o bagatelnoj nabavi, dostavi i ugradnji opreme za dječja igrališta na Sportsko rekreacijskom centru Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi, dostavi i postavljanju sportske opreme na Sportsko rekreacijskom centru Požega
 • Obavijeste o odabiru ponude za dostavu i ugradnju opreme za dječja igrališta na Sportsko rekreacijskom centru Požega
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu, dostavu i postavljanje sportske opreme na Sportsko rekreacijskom centru Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti
 • Pravilnik za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
 • Odluka o bagatelnoj nabavi građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Osnovne škole u Vidovcima
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za poticanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Gradu Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Osnovne škole u Vidovcima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju wc-a za invalide u OŠ Julija Kempfa u Požegi
 • Plan o izmjeni i dopuni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2014. godinu
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju wc-a za invalide u OŠ Julija Kempfa u Požegi
 • Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Julija Kempfa
 • Odlukabo bagatelnoj nabavi usluge osposobljavanja 32 osobe za poslove pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „Petica za dvoje" financiranog od strane Europskog socijalnog fonda
 • Zaključak o suglasnosti
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge osposobljavanja 32 osobe za pomoćnike u nastavi u sklopu projekta „Petica za dvoje" financiranog od Europskog socijalnog fonda
 • Zaključak u svezi financijske potpore „MI" udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog korištenja sredstava boravišne pristojbe u 2015. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi uzgajivača malih životinja Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluga – izrada Izvedbenog projekta za društvenu građevinu - rekonstrukcija OŠ Dobriša Cesarić u vidu dogradnje i nadogradnje škole i dogradnje školsko-sportske dvorane
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Odluka o izdavanju brisovnog očitovanja za stan u Požegi, Dragutina Lermana 6A
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing iizdavaštvo Kruna
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudaca, kotizacija i prijevoz
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju parkirališta na Sportsko - rekreacijskom centru u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju parkirališta na Sportsko - rekreacijskom centru u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga - izrada Izvedbenog projekta za društvenu građevinu - rekonstrukcija OŠ Dobriša Cesarić u vidu dogradnje i nadogradnje škole i dogradnje školsko-sportske dvorane

Datum objave: 22. rujna 2014.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za srpanj 2014. godine
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za kolovoz 2014. godine
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Požege za 2014. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za prvo polugodište 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za prvo polugodište 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za prvo polugodište 2014. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za prvo polugodište 2014. godine
 • Odluka o provođenju produženog boravka u osnovnim školama Grada Požege u školskoj godini 2014./2015.
 • Odluka o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2014./2015.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Rješenje o odbijanju ponude za dodjelu koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Odluka u svezi uspostave reciklažnih dvorišta
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Gradskog muzeja Požega
 • Odluka o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade


AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Požegi u 2014. godini
 • Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Požege za 2014. godinu
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Požege za 2014. godinu
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova za sanaciju površina košarkaškog, rukometnog i
 • nogometnog igrališta na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Obavijest o odlabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova za sanaciju površina košarkaškog, rukometnog i nogometnog igrališta na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi pješačke staze unutar obuhvata Rekreacijskog centra u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi podloge za postavljanje umjetne trave
 • na nogometnom igralištu na Rekreacijskom centru Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji prilaznog puta po ljevoobalnom nasipu rijeke Orljave u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi pješačke staze unutar obuhvata Rekreacijskog centra u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi podloge
 • za postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu na Rekreacijskom centru Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi Hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji prilaznog puta po ljevoobalnom nasipu rijeke Orljave u Požegi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za primopredaju sportskih objekta između Požeškog sportskog saveza i Javne ustanove - Sportski objekti Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o financijskoj potpori Nezavisnom sindikatu zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi podloge za dječje igralište na
 • Rekreacijskom centru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Ruskom društvu prijateljstva
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu „JELEN" iz Požege
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi podloge za dječje
 • igralište na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca
 • i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Općine Velika
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. županijskim natjecanjem orača Požeško-slavonske županije
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi ograde oko obuhvata Rekreacijskog centra u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi ograde oko pomoćnog igrališta i stupaca za mrežu na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova članarine i kotizacije
 • I. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2014. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Odredu izviđača „Jozo Koutni" Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi električne instalacije na Gradskoj kuglani Požega
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi ograde oko
 • obuhvata Rekreacijskog centra u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji javne rasvjete na šetnici uz rijeku
 • Orljavu
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi električne
 • instalacije na Gradskoj kuglani Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Udruzi za promicanje tradicionalnih manifestacija
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Kickboxing klub Bushido
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova članarine i kotizacije
 • Zaključak dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu sudcima
 • i plaćanje troškova članarina
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijske potpore Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za ŽOK Vallis Aurea
 • Odluka o bagatelnoj nabavi gipskartonskih i bravarskih radova na Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji javne rasvjete
 • na šetnici uz rijeku Orljavu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova isplate sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu prijatelja Hajduka Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Judo klubu „Judokan" Požega
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu gipskartonskih i bravarskih
 • radova na Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega
 • Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Županijskoj udruzi za organizaciju natjecanja orača Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Nogometni klub Lipa
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Tiboru Kakuku iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Palijativnom timu LiPa / PT LiPa
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi Trenkovi panduri
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za plaćanje troškova članarine i kotizacije


AKTI UPRAVNIH ODJELA

 • Plan o izmjenama i dopunama Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2014. godinu
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg savjetnika za imovinsko-pravne poslove i za zastupanje u Upravni odjel za samoupravu Grada Požege
 • Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za odabir kandidata za pomoćnika / pomoćnica u nastavi
 • Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za odabir kandidata za voditelja projekta „Petica za dvoje"
 • Ispravak Službenih novina

Datum objave: 31. srpnja 2014.
AKTI TURISTIČKOG VIJEĆA

 • Rješenje o otvaranju podračuna Turističke zajednice Grada Požege u poslovnoj banci vezano za poslovanje Aurea Fest-a Požega
 • Rješenje o imenovanju potpisnika kartona deponiranih potpisa Turističke zajednice Grada Požege u poslovnoj banci
 • Odluka o prihvaćanju Pravilnika AUREA FEST-a POŽEGA
 • Odluka o prihvaćanju Prijedloga Plana održavanja manifestacija u 2014. godini
 • Rješenje o razrješenju članova Skupštine Turističke zajednice Grada
 • Rješenje o razrješenju članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Požege:
 • Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju predstavnika Turističke zajednice Grada Požege u Skupštini Turističke zajednice Požeško-slavonske županije

Datum objave: 30. srpnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluku o bagatelnoj nabavi poštanskih usluga za potrebe Grada Požege
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu obavljanja poštanskih usluga za potrebe Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici Hrvatskoj - ogranak Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Autoprijevozu „Rich", Turistička agencija „Rich tours" iz Završja
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji parkirališta kod Gradske kuglane Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi slijepih Požeško-slavonske županije
 • Zaključak u svezi financijske potpore „MI" udruzi roditelja djece s posebnim potrebama
 • Zaključak o financijskoj potpori Vijeću srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji parkirališta kod Gradske kuglane Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu članarina, kotizacija i putnih troškova
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu troškova prijevoza sportskih udruga
 • Odluku o bagatelnoj nabavi usluga izrade energetskog pregleda javne rasvjete u gradu Požegi
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova na izradi i ugradnji unutarnjih vrata za Osnovnu školu Julije Kempf u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požega udruga mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Lovačkom društvu za uzgoj i zaštitu i lov divljači „Vranovac" Vetovo
 • Zaključak o financijskoj potpori CB radio klubu Sokol Požega
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova na dobavi i ugradnji elastičnog sloja i umjetne trave na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova na konzervatorsko - restauratorske radove na spomeniku fra Luki Ibrišimoviću Sokolu u Požegi
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova za sanaciju površina košarkaškog, rukometnog i nogometnog igrališta na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Udruga HVIDR-a Požeško-slavonske županije
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na dobavi i ugradnji elastičnog sloja i umjetne trave na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu za konzervatorsko – restauratorske radove na spomeniku fra Luki Ibrišimoviću Sokolu u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova za sanaciju površina košarkaškog, rukometnog i nogometnog igrališta na Rekreacijskom centru u Požegi
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje licitacije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Požege
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade energetskog pregleda javne rasvjete u gradu Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi i ugradnji unutarnjih vrata za Osnovnu školu Julije Kempf u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Aurea festu Požega
 • Odluku o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove - SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA
 • Zaključak o donaciji financijskih sredstava za uređenje fasade zgrade u Požegi, Vučjak 12
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje na korištenje poslovnog prostora bez naknade
 • Odluku o bagatelnoj nabavi radova na izgradnji prilaznog puta po ljevoobalnom nasipu rijeke Orljave u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Požega udruga mladih aktivista - PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeškoj udruzi mladih aktivista - PUMA
 • Odluka o financiranju prehrane korisnika Socijalnog programa grada Požege
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izgradnji prilaznog puta po ljevoobalnom nasipu rijeke Orljave u Požegi
  AKT DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI - PREDSTOJNICA
 • Odluka o obustavljanju od primjene Odluka o osnivanju tima za potporu projektima u interesu Grada Požege, koju je Gradsko vijeće Grada Požege donijelo na 5. sjednici održanoj 12. veljače 2014.g. (Službene novine Grada Požege broj 5/2014.).

Datum objave: 17. srpnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Plan prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2014. godini
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na pojačanom održavanju Novljanske ulice u Novom Selu
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na pojačanom održavanju Jurjevske ulice u Novom Selu
 • Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu Požega d.o.o, da u ime Grada Požege može provesti postupak javne nabave za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke KLASA: 363-01/14-01/106, URBROJ: 2177/01-01/01-14-2 od 02. svibnja 2014. godine kojom se daje suglasnost Komunalcu Požega d.o.o. iz Požege, Vodovodna 1, da u ime Grada Požege može provesti postupak javne nabave za nabavu komunalnog vozila i pripadajuće autoprikolice za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na pojačanom
 • održavanju Novljanske ulice u Novom Selu
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na pojačanom
 • održavanju Jurjevske ulice u Novom Selu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji kolnika,
 • nogostupa i biciklističke staze u Ulici Lovre Matačića i Dr. Antuna Schwartza
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji kolnika, nogostupa i biciklističke staze u Ulici Lovre Matačića i Dr. Antuna Schwartza
 • Odluka o bagatelnoj nabavi strojarskih radova na Gradskoj knjižnici Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na adaptaciji sanitarnog čvora za potrebe osoba
 • s invaliditetom u poslovnom prostoru u Ulici Stjepana Radića 16 u Požegi
 • Zaključak o davanju suglasnosti Katarini Vujnović za izvođenje radova uređenja sanitarnog čvora na Trgu Svetog Trojstva 14
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge oglašavanja i medijskog praćenja Grada Požege
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na uređenju pristupne staze groblja Alaginci
 • Odluka o bagatelnoj nabavi dodatnih radova na Gradskoj kuglani u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na adaptaciji
 • sanitarnog čvora za potrebe osoba s invaliditetom
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge izrade dodatne projektne dokumentacije
 • za dovršenje radova na Gradskoj knjižnici i čitaonici u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija u Gradu Požegi
 • Zaključak o predlaganju člana u Nadzorni odbor Autoprometnog poduzeća d.d. Požega
 • Zaključak o davanju suglasnosti Ličkom zavičajnom društvu "Vila Velebita" za instaliranje samostalnog brojila za električnu energiju
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu strojarskih radova na Gradskoj knjižnici Požega
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade dodatne projektne dokumentacije za dovršenje radova na Gradskoj knjižnici i čitaonici u Požegi
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na uređenju pristupne staze groblja Alaginci
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dodatnih radova na Gradskoj kuglani u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Kickboxing klub Bushido
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi obrtnika Požega
 • Zaključak o predlaganju člana u Povjerenstvo za reklamaciju potrošača u Komunalcu Požega d.o.o. Požega
 • Zaključak o predlaganju člana u Povjerenstvo za reklamaciju potrošača u Tekiji d.o.o. Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Ivana Krstitelja Vidovci
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. Samostalne gardijske bojene
 • Odluka o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Požege bez naknade
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Gradski ogranak
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za zaštitu životinja Sirius
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu „Sokolovac" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Požega udruga mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju 15. Memorijalnog rukometnog turnira „Željko Turkalj"
 • Zaključak o financijskoj potpori za organizaciju 13. Olimpijskog festivala dječjih vrtića
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o financijskoj potpori Tehničkoj školi u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Plan o izmjeni Plana prijma u službu službenika i namještenika u Upravna tijela Grada Požege u 2014. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Župi Sv. Terezije Avilske
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • za Rukometni klub „Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak u svezi financijske potpore Društvu multiple skleroze Požega
 • Odluka o bagatelnoj nabavi radova na izradi potpornog betonskog zida – društveni dom u Mihaljevcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Biciklističkom klubu „Luks Racing team"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Odbojkaški klub „Sokol"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Građansko streljačko društvo „POŽEGA 1871"
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatski policajac RH, Dragovoljci i veterani Domovinskog rata RH
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova na izradi
 • potpornog betonskog zida – društveni dom u Mihaljevcima
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege
 • Rješenje o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Julija Kempfa
 • Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Julija Kempfa
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu članarina, kotizacija i putnih troškova
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici Udruga HVIDR- a Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Brdsko biciklistički klub Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativno djelovanje „Gerger film"
 • Plan o izmjenama i dopunama Plana stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Požege u 2014. godini
 • Program o izmjenama i dopunama Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2014. godini

Datum objave: 15. srpnja 2014.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. godine
 • Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine
 • Izmjene i dopune proračuna Grada Požege za 2014. godinu
 • Zaključak o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2014. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2014. godinu
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi u 2014. godini
 • Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2014. godini
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2014. godinu
 • I. Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2014. godinu
 • I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata I uređenja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 • Odluka o I. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje kolnika od kamenog materijala u Gradu Požegi i prigradskim naseljjima u 2014./2015. ggodini
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete u Gradu Požegi i prigradskim naseljjima u 2014./2015. godini
 • Odluka o izmjeni Odluke o obavljanu dimnjačarske službe na području Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Sportski objekti Požega" Požega
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
 • Zaključak u svezi Izvješća o utrošenim sredstvima spomeničke rente u 2013. godini na području Grada Požege
 • Odluka o prodaji zemljišta oznake k.č.br. 470/2, k.o. Požega

Datum objave: 2. lipnja 2014.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanja 2014. godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2013. godinu
 • Odluka o pristupanju lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Papuk-Krndija
 • Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Dječjeg odmarališta u Baškoj ŽKK „Požega"
 • Rješenje o odbijanju ponude za dodjelu koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjim vrtićima Grada Požege

Datum objave: 8. svibnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o suglasnosti
 • Odluka o suglasnosti
 • Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju - u postupku davanja koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području grada Požege i prigradskih naselja na rok od 5 godina
 • Odluka o stavljanju odluke izvan snage
 • Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Organizacijskom odboru IV. Požeškog simpozija o infektivnim bolestima
 • Zaključak o o financijskoj potpori Hrvatskom kulturnom umjetničkom društvu „Vijenac"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore za organizaciju projekta „Požega - Terra Papilonia"
 • Zaključak o o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave usluge izrade izmjena i dopuna UPU-a zone gospodarske namjene „Sjever"
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu „Požeška dolina"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Viteškom Redu Templara O.S.M.T.H. - Veliki priorat u Požegi
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade izmjena i dopuna UPU-a zone gospodarske namjene „Sjever"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Požeške mažoretkinje
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH,
 • Podružnica Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi Trenkovi panduri
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove „Sportski objekti Požega" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Rusa Slavoniji
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore za NK Dinamo Vidovci
 • Zaključak o imenovanju u radnu skupinu za izradu Županijske razvojne strategije (ŽRS)
 • Zaključak o financijskoj potpori Miroslavu Vernotu iz Tekića
 • Zaključak o dodjeli financijske Ženskom odbojkaškom klubu Vallis Aurea
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o pokroviteljstvu nad Dječjim festivalom tambura Požega 2014.
 • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Požege pri katastarskoj izmjeri katastarske općine Drškovci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi specijalne policije iz Domovinskog rata „Trenk"Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Komušana i prijatelja Komušine Brestovac
 • Zaključak o sufinanciranju
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete
 • življenja osoba s invaliditetom RH
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu unutarnjeg revizora u Službi za unutarnju reviziju Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Odluka o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječje vrtiće Požega
 • Obavijest o odabiru ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad građevinsko obrtničkim radovima na rekonstrukciji Gradske kuglane u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad građevinsko obrtničkim radovima na uređenju Gradske kuglane u Požegi
 • Odluka o bagatelnoj nabavi usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Savezu Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Centrala Osijek
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Twirling klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za troškove organizacije 10. rukometnog turnira „Požeški dječaci"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Kickboxing klub Bushido
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Požega udruga mladih aktivista - PUMA
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Udruzi KAMP
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Miroslavu Kolobarić iz Pleternice
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Andriji Kalnaku
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad 1. Sajmom antikviteta Požega
 • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva nad Sportskim igrama mladih 2014. Požega

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove protokola u Uredu gradonačelnika Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu savjetnika za proračun u Upravni odjel za financije Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za geodetske i geoinformatičke poslove u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za strateško planiranje u Upravni odjel za europske integracije Grada Požege

ISPRAVAK AKATA

 • Ispravak Kolektivnog ugovora za zaposlene u Dječjim vrtićima Požega

Datum objave: 29. travnja 2014.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2014. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2014. godine.
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2014. godine.
 • Odluka o izmjeni Odluke o grobljima
 • Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarske službe na području Grada Požege
 • Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova Katoličke osnovne škole u Požegi u školskoj godini 2013./2014.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Industrijska ulica Sjever u Požegi
 • Odluka o osnivanju Gospodarske zone poljoprivredno - poslovne namjene i rekreacijske zone Požega - sjever
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjih vrtića Požega
 • Odluka o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi na k.č.br. 5568, k.o. Požega
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Sportski objekti Požega" Požega

Datum objave: 14. travnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge - Sustav izvještavanja Porezne uprave, Aplikacija 204 Evidencija i obračun putnih naloga, Aplikacija 110 Blagajna, Aplikacija 212 Evidencija socijalne skrbi, Aplikacija 153 JOPPD - „premium održavanje"
 •  Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije strojarskih instalacija za Sportsku dvoranu Grabrik
 • 3. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Sustav izvještavanja Porezne uprave, Aplikacija 204 Evidencija i obračun putnih naloga, Aplikacija 110 Blagajna, Aplikacija 212 Evidencija socijalne skrbi, Aplikacija 153 JOPPD - „premium održavanje"
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge- Aplikacija 193OBRAČUN PDV-a - „premium održavanje"
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - usluge - aplikacija 105 FAKTURIRANJE - „premium održavanje"
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Aplikacija 105 FAKTURIRANJE - „premium održavanje"
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge - Aplikacija 193 OBRAČUN PDV-a – „premium održavanje""
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Streljačkom klubu Požega
 • Zaključak o o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Športskoj udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije „Zlatna dolina"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom tamburaškom orkestru
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi ratnih veterana 63. samostalne gardijske bojne
 • Zaključak o financijskoj potpori Radio amaterskom klubu „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Odluka o o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave izvođenja radova na izgradnji ceste i nogostupa u Ulici Lovre Matačića i Dr. Antuna Schwartza u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi Pleternica
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Agenciji za marketing i izdavaštvo Kruna
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi slijepih Grada Pleternice i Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Počasnom Bleiburškom vodu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi udovica poginulih branitelja iz Domovinskog rata Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kreativnoj radionici učenika Gimnazije-KRUG
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja – Grada Požege u otvorenom postupku javne nabave usluga provođenja mjera obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2014.godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za kreativno djelovanje „Gerger film"
 • Zaključak o o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Turističkoj zajednici Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za priznavanje putnih troškova liječenja umirovljenika
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Modnoj udruzi Toni
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi invalida rada
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za SNK Slavonija
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Košarkaški klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Gradski šahovski klub „Požega"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub „Požega Promet"
 • Zaključak o novčanom iznosu Nagrade za životno djelo Grada Požege u 2014. godini
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Kuglačkom klubu „CROATIA" Mihaljevci
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Letačkom klubu „Bumbar"
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o pokroviteljstvu, te dodjeli financijske potpore Nogometnom klubu „Požega"
 • Zaključak u svezi financijske potpore Klubu liječenih alkoholičara Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskom kulturnom umjetničkom društvu „Požega"
 • Zaključak o financijskoj potpori MK Independent
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Hrvatskih branitelja Dervišaga
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Moto klub „Požega Promet"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Boksački klub „Graciano"
 • Odluka Odluka o dopuni Odluke o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnik
 • Zaključak o u svezi dodjele financijske potpore Atletskom klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Zajednici tehničke kulture Grada Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Požega
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Robertu Šimunović iz Požege
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnom društvu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Kršćanskoj adventističkoj crkvi, Mjesna crkva u Požegi
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za organizaciju Odbojkaškog turnira Grada Požege
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Nevenu Petroviću iz Požege
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Filipu Panđiću iz Donjih Emovaca
 • Zaključak o dopuni Zaključka o zonama javnih parkirališta i cijeni parkirne karte
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Kickboxing klub Bushido
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore za Fitness klubu „Mario"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za dodjelu stipendija vrhunskim športašima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Gradski šahovski klub
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade prijevoza APP-u
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu
 • Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom Caritasu
 • Zaklučak o financijskoj potpori Hercegovačkoj zavičajnoj udruzi Herceg Stjepan Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu prijevoza i naknade sudcima
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
 • Zaključak u svezi financijske potpore Društvu multiple skleroze Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Twirling klubu Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Požeško-slavonskoj županiji za pomoć poplavljenom području Karlovačke županije
 • Zaključak o financijskoj potpori Davoru Runtiću, Ratnom izvjestitelju - publicisti
 • Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

AKTI UPRAVNIH TIJELA

 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Uredu gradonačelnika Grada Požege
 • Odluka o određivanju odgovorne osobe za kontrolu računske ispravnosti računa, izvršene isporuke robe ili usluge odnosno izvršenih radova u Upravnom odjelu za samoupravu Grada Požege

Datum objave: 19. veljače 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Plan javne nabave za 2014. godinu
 • Plan javne nabave II. Izmjene i dopune za 2013. godinu.
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog objekta
 • Odluka o primopredaji poslovnog objekta
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o izdavanju tabularne isprave
 • Odluka o dodjeli stipendija darovitim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2013/2014.
 • Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora
 • Odluka o obračunu PDV-a na zakup poslovnog prostora i zakup garaža
 • Zaključak u svezi dodjele financijske potpore Danijelu Parac
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge provođenja energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za Osnovnu školu Antun Kanižlić u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Moj Bližnji"
 • Zaključak o poslovnoj suradnji s Agencijom za marketing „Kruna" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Društvu „Sveti Grgur" iz Požege
 • Zaključak o financijskoj potpori Ličko zavičajnom društvu Vila Velebita Požega
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge izrade studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi za projekt Društvena građevina - OŠ „Dobriša Cesarić i školsko-sportska dvorana"
 • Zaključak o poslovnoj suradnji s Radiom Vallis Aurea d.o.o.
 • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga građana koji su od interesa za Grad Požegu
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Zaključak o financijskoj potpori Povijesnoj postrojbi „Trenkovi panduri"
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge izrade studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi za projekt „Rekonstrukcija Gradskog muzeja"
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore BK „LUKS Racing team"
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Požega
 • Zaključak o sufinanciranju projekta „Izdavanja brošure Leptiri požeškog kraja"
 • Plan stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima
 • Grada Požege u 2014. godini
 • Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Grada Požege u 2014. godini
 • Zaključak o financijskoj potpori Udruzi voćara Požeško-slavonske županije „Požeški šljivari"
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi za projekt „Rekonstrukcija Gradskog muzeja"
 • Obavijesto odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt Društvena građevina - OŠ „Dobriša Cesarić i školsko-sportska dvorana"
 • Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge provođenja energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za Osnovnu školu Antun Kanižlić u Požegi
 • Zaključak o financijskoj potpori Matici Hrvatskoj - ogranak Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za SNK Slavonija i KK Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Izviđačkom odredu „Jozo Koutni" Požega
 • Zaključak o suglasnosti na Sporazum za 2014. godinu
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnom klubu „INCERUM"
 • Zaključak o financijskoj potpori Požega udruga mladih aktivista – PUMA
 • Zaključak u svezi financijske potpore Udruzi za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 • Odluka o početku postupka bagatelne nabave - nabava usluge izrade, uređenja, tiskanja i isporuke informativnog glasila (novina) Grada Požege
 • Odluka o dopuni Odluke o itinereru (smjeru kretanja) linijskog prijevoza putnika
 • Zaključak o financijskoj potpori Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Gradskoj glazbi „Trenkovi panduri" Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu gluhih
 • Zaključak o financijskoj potpori Pčelare udruge „Pčelar" Požega
 • Zaključak o financijskoj potpori Plesnoj radionici Ilijane Lončar
 • Zaključak o financijskoj potpori Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije
 • Zaključak o sufinanciranju putnih troškova

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih tijela Grada Požege za 2014. godinu

Datum objave: 17. veljače 2014.
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2013.
 • Odluka o osnivanju tima za potporu projektima u interesu Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova tima za potporu projektima u interesu Grada Požege
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2013. godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku natječaja o davanju
 • u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Požege
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Požege
 • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Požege
 • Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Požege
 • Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sportski objekti Požega" Požega
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Požegi
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2014. godini
 • Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradskog kazališta Požega
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta Požega
 • Zaključak o predlaganju članova u Nadzorni odbor društava Komunalac Požega d.o.o.
 • Zaključak o predlaganju članova u Nadzorni odbor društava Tekije d.o.o.

Datum objave: 07. veljače 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

Datum objave: 20. siječnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Požeško-slavonskoj županiji
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program djelatnosti udruga i društava u kulturi
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Program športskih priredbi i manifestacija
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi ostalih udruga i društava građana
 • Odluka u svezi raspodjele sredstava na poziciji Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za Gradski šahovski klub Požega
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za isplatu naknade sudcima
 • Zaključak o suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju rada djelatnice za rad predškolske skupine u Područnoj školi Vladimir Nazor u Mihaljevcima
 • Zaključak o dodjeli financijske potpore Požeškom športskom savezu za SNK Slavonija
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora Požeško-slavonskoj županiji
 • Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju stanova
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju poslovnih prostora
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za zakup poslovnih prostor
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika
 • Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za primopredaju objekta Glazbene škole Požega

Datum objave: 16. siječnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju
 • Odluka o izmjeni Odluke o kadrovskim stanovima
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt „Rekonstrukcija Trga sv. Terezije
 • Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluga izrade strategije Grada Požege 2014 - 2020. godine
 • Zaključak o imenovanju predstavnice Grada Požege koja će nazočiti javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabave za izgradnju kasete br. 4 za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu „Vinogradine"
 • Odluka o stavaljnju izvan snage Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE

 • Rješenje o razrješenju direktora Turističke zajednice Grada Požege
 • Rješenje o imenovanju direktorice Turističke zajednice Grada Požege

Datum objave: 03. siječnja 2014.
AKTI GRADONAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege
 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008