Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Objave i pozivi

Isteklo (56)

Zaključak o odabiru usluga...


JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini
Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Radijski programi su urednički oblikovane zvukovne i govorne informacije svih vrsta te autorska djela i predmeti srodnih prava koji se objavljuju putem radija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i ostalih potreba te javne komunikacije.

Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za građane i Grad Požegu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Požegu.

Odluka...

Obrazac 1....

Obrazac 2...

Obrazac 3...

 Rok za dostavu prijava je do: 30. siječnja 2023. godine

Zaključak o odabiru...

JAVNI POZIV
za zakup javne površine

     Grad Požega daje u zakup putem javnog poziva javnu površinu, nekretninu k.č.br. 542/1, k.o. Požega, ukupne površine 4.555,00 m2 za postavljanje pokretnih naprava za cirkuse i zabavne radnje, promet robom i sl. Površina koja se daje u zakup može biti manja od navedene ukupne površine nekretnine, ovisno o potrebama podnositelja zahtjeva.

         Prijave će se obrađivati i odobravati prvenstvenim redom kako su u Grad Požegu zaprimljene, a podnositelju prijave Grad Požega će izdati Rješenje o zakupu javne površine u kojem će biti definirani uvjeti Zakupa javne površine.
Podnositeljima prijave koji imaju nepodmirenih novčanih obveza prema Proračunu Grada Požege ne može se odobriti zakup javne površine, što se utvrđuje po službenoj dužnosti.
Cijena zakupa javne površine određuje se sukladno Odluci o visini zakupnine za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta (Službene novine Grada Požege, broj: 18/22.).

Obrazac prijave...

Prijave za zakup javne površine zaprimaju se u Gradu Požegi do 31.12.2023. godine.

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008