Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Natječaji

Odluka o pništenju...


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana, Siget 14 F, 10020 Zagreb

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, prodaje nekretninu:

 Nekretnina oznake k.č.br.  Opis nekretnine  k.o./
zk.ul.br
 Površina
(m2)
 Adresa  Početna cijena
(euro/kuna)
 661  stan koji se nalazi u visokom prizemlju, površine 48,31 m2, u zgradi na k.č.br. 661, etažno vlasništvo (E-100), upisan pod rednim brojem 101.  Klara/
22973
 48,31 m2  Siget 14F,
10020 Zagreb

 103.641,00 eura (u protuvrijednosti 780.883,11 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

JAVNI NATJEČAJ SE PROVODI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJOM
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju stanova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da su podmirile obveze prema proračunu Grada Požege i državnom proračunu.
Za sudjelovanje na javnom natječaju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u visini od 10% ukupne početne kupoprodajne cijene, a što iznosi 10.364,10 eura (u protuvrijednosti 78.088,31 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450) na IBAN Grada Požege, broj: HR8123600001835100008, s pozivom na broj: HR68 7706-OIB.
Pisana prijava za sudjelovanje na javnom natječaju mora sadržavati:
  - ime i prezime natjecatelja i prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv i sjedište pravne osobe te osobni identifikacijski broj (OIB)
  - dokaz o uplaćenoj jamčevini
  - potvrdu o nepostojanju duga prema državnom proračunu
  - presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba
  - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike
  - broj tekućeg računa za fizičke osobe odnosno žiro-račun za pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, u slučaju povrata jamčevine.

Rok za dostavu prijava je 11. svibnja 2023. godine, na adresu: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, s naznakom „ZA JAVNI NATJEČAJ – STAN U ZAGREBU, SIGET 14F“.

Elaborat o procjeni...

Energetski certifikat...

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008