Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Zapošljavanje

Isteklo (99)

ODLUKA
o odabiru kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

   Poslove pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi „Julija Kempfa“ kojima je osnivač Grad Požega u provedbi projekta „Petica za dvoje – VI. faza“, nakon provedenog usmenog dijela provjere znanja i sposobnosti, odnosno provedenog postupka u svezi Javnog poziva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, u školskoj godini 2022./2023., obavljati će osoba navedena u odluci.

Odluka...


POZIV I LISTA KANDIDATA

Usmeni dio provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na javni poziv održat će se u utorak, 11. travnja 2023. godine, u Poduzetničkom inkubatoru Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, na koji mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, a koji su navedeni u pozivu.

Poziv...


JAVNI POZIV
za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, na određeno vrijeme od 17. travnja do 21. lipnja 2023. godine, u OŠ Julija Kempfa koja je partner Gradu Požegi u provedbi Projekta „Petica za dvoje - VI. faza“ u sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.“ (u nastavku teksta: Projekt) – 1 IZVRŠITELJ.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

UVJETI:
- minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
- da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

DODATNI UVJET za pomoćnika u nastavi:
- završena edukacija te stečene kompetencije za posao.

Prednost će imati osobe:
- s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi
- koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnika u nastavi

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva)
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva)
- dokaz o radnom iskustvu kao pomoćnika u nastavi (koje kandidati prilažu ako posjeduje takvo iskustvo)
- potvrdu o završenoj edukaciji za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi (ukoliko je završena)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Požega o statusu nezaposlene osobe
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

U zamolbi obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronske pošte (e-mail).

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originale dokumenata.

MJESTO RADA: OŠ Julija Kempfa.

Rok za prijave je do: 30. ožujka 2023. godine

 
 
Powered by Phoca Download

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008