Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Vijećnici Gradskog vijeća Požege u 8. mandatu od 2021. godine

Matej Begić (HDZ)

predsjednik Gradskog vijeća

Dijana Krpan (DP)

potpredsjednica Gradskog vijeća

Mitar Obradović (SDP)

potpredsjednik Gradskog vijeća

Ivana Šimleša (HDZ)

Ivan Peharda (HDZ)

Stjepan Golić (HDZ)

Ante Kolić (HDZ)

Silvija Sertić (HDZ)

Miroslav Crnjac (HDZ)

Valentina Matijašević (HDZ)

Hrvoje Ceranić
(HDZ)

Dinko Zima
(SDP)

Martina Vlašić Iljkić (SDP)

Tomislav Hajpek (SDP)

Ivana Bouček (SDP)

Magdalena Turkalj Čorak (SDP)

Antonio Šarić
(MOST)

Josip Matković
(MOST)

Miroslav Penava (DP)

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008