Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Raspodjele sredstava za udruge za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za program djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za ostale udruge i društva...

   -  Dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za ostale udruge i društva...

Raspodjele sredstava za udruge za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ostalih udruge i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga...

Odluka o raspodjeli sredstava za program djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Raspodjele sredstava za udruge za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ostalih udruge i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga...

Odluka o raspodjeli sredstava za program djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Raspodjele sredstava za udruge za 2020. godinu

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2020. godinu

 

Odluka o raspodjeli za programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ostalih udruge i društava građana, udruga invalida te humanitarnih udruga...

Odluka o raspodjeli sredstava za program djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Raspodjele sredstava za udruge za 2019. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2019. godini...

 

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2019. godinu

 

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe u kulture...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...

Raspodjele sredstava za udruge za 2018. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2018. godini…

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe u kulture...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...

Odluke u svezi raspodjele sredstava za udruge za 2017. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2017. godini...

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...

Raspodjele sredstava za udruge za 2016. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2016. godini...

O D L U K E

u svezi raspodjele sredstava za udruge, društva, kulturu, sport i branitelje za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe ostalih udruga i društava građana...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe djelatnosti udruga i društava u kulturi...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe sportskih priredbi i manifestacija...

Odluka o raspodjeli sredstava za Programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga invalida...

Raspodjele sredstava za udruge za 2015. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2015. godini...

Raspodjele sredstava za udruge za 2014. godinu

Izvješće o tekućim donacijama Grada Požege udrugama u 2014. godini...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008