Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Završena savjetovanja

EV-10/17 radovi na dogradnji i nadogradnji škole i dogradnji športske dvorane OŠ D. Cesarić

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na dogradnji i nadogradnji škole i dogradnji športske dvorane OŠ Dobriše Cesarića u Požegi, EV-10/17 

Obavijest o savjetovanju...

Dokumentacija ...

- TROŠKOVNICI -

- građevinski radovi ...

- obrtniči radovi ...

- hidrantska mreža, vodovod i kanalizacija ...

- strojarske instalacije ...

- plinske instalacije ...

- električne instalacije ...

- vatrodojava ...

- vanjsko uređenje ...

- ostali radovi ...

- oprema dvorane ...

- sveukupna rekapitulacija ...

EV-06/17 Poduzetnički inkubator

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova na izgradnji Poduzetničkog inkubatora Požega, EV-06/17

Obavijest o savjetovanju...

Dokumentacija ...

 - TROŠKOVNICI -

- građevinski radovi ...

- obrtniči radovi ...

- uređenje okoliša ...

- tehnička dokumentacija i usluge ...

- strojarske instalacija ...

- plinske instalacije ...

- vodovod i kanalizacija ...

- električne instalacije ...

- uređenje prilaza na javnu cestu ...

- sveukupna rekapitulacija ...

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima ...

EV-10/17 Radovi na na izgradnji prometne infrastrukture u spoju Zelene i Rudinske ulice

EV-10/17 - radovi na na izgradnji prometne infrastrukture u spoju Zelene i Rudinske ulice u Požegi
Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka ...

Obavijest o savjetovanju...

Dokumentacija ...

Troškovnik ...

EV-03A/17 - pružanje energetske usluge u uštedi el. energije javne rasvjete

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka ...

Dokumentacija ...

ESPD obrazac ...

Specifikacija cestovnih svjetiljki ...

Terminski plan provođenja ugovora ...

Tabela zahvata ugovora ...

Dokumentacija ne sadrži troškovnik!

EV-02/2017 prijevoz učenika

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka ...

Dokumentacija ...

ESPD obrazac ...

Troškovnik ...

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima ...

EV-01/2017 Izgradnja prometne infrastrukture u Hanžekovićevoj ulici

Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupka ...

Dokumentacija ...

Troškovnik ...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008