Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Najave sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2022. godinu
   - tablice
3.a) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2022. godinu
   b) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
4.a) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  b) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  c) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2022. godinu
  d) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2022. godinu
  e) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2022. godinu
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje stanova u vlasništvu Grada Požege
6. Prijedlog Odluka o davanju na upravljanje Odmarališta u Baškoj Trgovačkom društvu AURETIS POŽEGA d.o.o. agenciji za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, turizam i sport
   - Odluka o osnivanju
   - ZK izvadak
7. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa za k.č.br. 1369/3, u k.o. Požega
   - ZK izvadak
   - ponuda
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1997, u k.o. Požega
   - dopis grada
   - ZK izvadak
   - posjedovni list
   - katastarski plan
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju na dar prava vlasništva nekretnina označenih kao k.č.br. 479 i k.č.br. 476/1, u k.o. Požega
   - dopis grada
   - ZK izvadak
   - dopis grada
   - ZK izvadak
10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 4485, u k.o. Požega
   - procjena
   - ispravak

Preuzimanje svih materijala...

19. sjednica Gradskog vijeća

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održati će se u srijedu, 12. travnja 2023. godine, s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, Požega.

Vijećnička pitanja od 16,00 do 16,30 sati.

DNEVNI RED

- Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Požege

 

1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Požege za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
2.a) Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Požege za 2023. godinu
   - obrazloženje
   - zaključak Odbora za financije
   - tablice
  b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2023. godinu
   - prilog
  c) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
   - zaključak Odbora za financije
3. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 2110, u k.o. Požega
   - prilog
4.a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Požegi za 2023. godinu
   b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u Gradu Požegi za 2023. godinu
   c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u Gradu Požegi za 2023. godinu
   d) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu Požegi za 2023. godinu
   e) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u turizmu i ostalih Udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2023. godinu
   - prilog
5.a) Prijedlog I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  b) Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2023. godinu
   c) Prijedlog Odluke o I. izmjenama Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2023. godinu
6. Prijedlog I. izmjene Programa o rasporedu sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
7. Prijedlog I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za Grad Požegu za 2023. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Požege
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
   - prilog
10. Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi
11. Prijedlog Odluke o odricanju od prava prvokupa na nekretnini k.č.br. 1201, u k.o. Požega
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka u gradskim osnovnim školama
13. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Požega
14. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći obiteljima i kućanstvima za ublažavanje krize u 2023. godini
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege za 2022. godinu
16. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva AURETIS POŽEGA d.o.o. turističke agencije za umjetnost, rekreaciju, edukaciju, trgovinu i sport
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi
    - prilog 1.
    - prilog 2.
    - prilog 3.
    - prilog 4.
    - prilog 5.
    - prilog 6.

Preuzimanje svih materijala...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008