Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Izbori

Izbori 2023. - nacionalne manjine

Izbori 2023.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

15. svibnja 2023.

Konačni rezultati izbora za članove vijeća Srpske nacionalne manjine...8. svibnja 2023.

Rezultati izbora za članove vijeća Srpske nacionalne manjine...

Obavijest o radnom vremenu GIP-a radi zaprimanja prigovora zbog nepravilnosti u izbornom postupku...5. svibnja 2023.

Radno vijene Gradskog izbornog povjerenstva Grada Požege u subotu 6. svibnja 2023. godine biti će od 9:00 do 17:00 sati u prostorijama Grada Požeg, Trg Svetog Trojstva 1.

mail za kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

osobe za kontakt:

  • Antun Aksamović, predsjednik, telefon: 095 837 6626
  • Snježana Polgar, zamjenica predsjednika, telefon: 098 911 8418
  • Tatjana Jurčević, članica, telefon: 0989088951
  • Ljiljana Bilen, članica, telefon: 099 531 1301
  • Tanja Last, članica, telefon: 098 268 183
  • Vesna Krmar, članica, telefon: 091 586 5151

Radno vijene Gradskog izbornog povjerenstva Grada Požege u nedjelju 7. svibnja 2023. godine biti će od 7:00 do 19:00 sati u prostorijama Grada Požeg, Trg Svetog Trojstva 1.

objava...IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 7. SVIBNJA 2023.

Birači, pripadnici nacionalnih manjina za koje se provode izbori iz navedenih Odluka, mogu izvršiti pregled, dopunu i promjenu podataka upisanih u registar birača u nadležnim upravnim tijelima koja vode registar birača u županijama prema mjestu prebivališta.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača iii putem sustava e-Građani.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOPUNU ILI PROMJENU ISTJECE U SRIJEDU 26. TRAVNJA 2023.


 

17. travnja 2023. - 12:30 sati

Rješenje o biračkim mjestima...

Zbirna lista kandidata...
Pojedinačna lista kandidata...

Zaštita izbornog prava...

4. travnja 2023.

Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva...

3. travnja 2023.

Obavijest biračima...

Objava biračima..

Izbori 2022. - MO PRIVREMENI Rezultati

BROJ OSVOJENIH MANDATA PO MJESNIM ODBORIMA

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ

NEZAVISNA LISTA

TOMISLAV HAJPEK

NEZAVISNA LISTA

MATO VIDOVIĆ

SDP SDSS
1. MO ARSLANOVCI 6 - - 1 -
2. MO CENTAR 3 - - 4 -
3. MO BABIN VIR 6 - - 1 -
4. MO GAREVICA 6 - - 1 -
5. MO CIGLANA 5 - - 2 -
6. MO ORLJAVA 6 - - 1 -
7. MO PRAULJE 7 - - - -
8. MO RATARNICA 7 - - - -
9. MO TEKIJA 5 - - 2 -
10. MO VUČJAK 7 - - - -
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 5 - - - -
13. MO CRKVENI VRHOVCI - - - 5 -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - - 5
15. MO DERVIŠAGA 5 2 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI - - 7 - -
18. MO GOLOBRDCI 5 - - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - - -
20. MO KOMUŠINA 5 - - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 5 - - -
24. MO MIHALJEVCI 7 - - - -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - 2 -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 7 - - - -
29. MO SEOCI 5 - - - -
30. MO STARA LIPA 5 - - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 5 - - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Izbori 2022. - Birački odbori

Na temelju članka 29. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14. i 2/20.), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege, donosi

R J E Š E N J A
o imenovanju biračkih odbora

Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 1. ARSLANOVCI I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 2. ARSLANOVCI II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 3. ARSLANOVCI III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 4. CENTAR I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 5. CENTAR II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 6. CENTAR III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 7. BABIN VIR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 8. GAREVICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 9. CIGLANA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 10. ORLJAVA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 11. ORLJAVA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 12. PRAULJE I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 13. PRAULJE II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 14. RATARNICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 15. TEKIJA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 16. TEKIJA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 17. VUČJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 18. ALAGINCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 19. BANKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 20. CRKVENI VRHOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 21. ĆOSINE LAZE
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 22. DERVIŠAGA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 23. DONJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 24. DRŠKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 25. GOLOBRDCI 
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 27. KOMUŠINA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 28. KRIVAJ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 29. KUNOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 30. MARINDVOR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 31. MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 32. NOVA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 33. NOVI MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 34. NOVI ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 35. NOVO SELO
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 36. SEOCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 37. STARA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 38. ŠEOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 39. ŠKRABUTNIK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 40. ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 41. TURNIĆ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 42. UGARCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 43. VIDOVCI

Izbori 2022. - MO

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

 

4. travnja 2022.godine

Izbori 2022 MO

 PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA MJESNE ODBORE...

Odluke o rezultatima izbora...


OBAVIJEST

U petak (15. travnja 2022. godine) kandidacijske liste mogu se predati u prostorijama Gradske uprave Grada Požege, Trg sv. Trojstva 1 (ured komunalnog redarstva) od 7 do 13 sati.


Kandidacijske liste

Zbirne kandidacijske liste...

Pojedinačne kandidacijske liste...


Odluka o raspisivanju izbora...

 

Zakon o lokalnim izborima NN 144/12...

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora...

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege...

Odluka o izmjeni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege...

Objava biračima...

Raspored ulica prema mjesnim odborima...

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta...

Izmjena Rješenja o određivanju biračkih mjesta...

Rješenja o imenovanjima biračkih odbora...

Rješenje o zaključivanju popisa birača...

Obavijest o vremenu predavanja kandidacijskih lista...

Upute i obrasci...


 

Izbori 2022. MO - upute i obrasci

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

Upute i obrasci za prijave

„Kod predaje kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Požege, a vezano za obrazac VMOGP-3 (Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjavu kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja), u prilogu istog treba dostaviti presliku važeće osobne iskaznice za svakog pojedinog kandidata.“

Obvezatne upute MOGP...
Obvezatne upute MOGP-I...
Obvezatne upute MOGP-II...
Obvezatne upute MOGP-III...
Obvezatne upute MOGP-IV...
Obvezatne upute MOGP-V...
Obvezatne upute MOGP-VI...

Prijedlog liste kandidata za članove VMOGP-1...

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača VMOGP-2...

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjava kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja VMOGP-3...

Uz očitovanje kandidata potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice kako bi se moglo utvrditi prebivalište kandidata na području mjesnog odbora za čije se vijeće predlažu.

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora VMOGP-4...

 

Upitnik za članove tijela za provođenje izbora...

Lokalni izbori 2021.

Financijesko izvješće...

 

Pravo na naknadu i visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor:

- Gradonačelnika Grada Požege i
- članova Gradskog vijeća Grada Požege...


Konačni razultati izbora za Gradsko vijeće Grada Požege...

Konačni rezultati izbora za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Požege... 


Razultati izbora za Gradsko vijeće Grada Požege...

Rezultati izbora za Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika Grada Požege...


Obavijest od dežurstvu Gradskog izbornog povjerenstva na dan izbora 15. svibnja...

Kontakt podaci izbornih povjerenstava...


Financijesko izvješće... 

Obavijest o roku za dostavu financijskih izvješća...


Kandidacijske liste za Gradsko vijeće...

Kandidacijske liste za Gradonačelnika...

Uputa za zaštitu izbornog prava...


Obavijest biračima...

Popis biračkih mjesta...


Uredovno vrijeme i dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva Grada Požege radi predaje kandidacijskih lista / kandidatura i mogućnosti ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature te mogućnosti pravodobnog dobivanja svih informacija je u prostorijama Požeške kuće u Požegi (bivša zgrada Crvenog križa), Požega, Trg Svetog Trojstva 1, kako slijedi:

16.4.2021.      od 9,00 do 15 sati

17.4.2021.     od 9,00 do 13,00 sati

18.4.2021.     od 9,00 do 13,00 sati

19.4.2021.     od 9,00 do15,00 sati

20.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

21.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

22.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

23.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

24.4.2021.     od 9,00 do 13,00 sati

25.4.2021.     od 9,00 do 13,00 sati

26.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

27.4.2021.     od 9,00 do 15,00 sati

28.4.2021.     od 9,00 do 20,00 sati

29.4.2021.     od 9,00 do 24 sata

 Informacije potrebne vezano uz   sudjelovanje na izborima sudionici lokalnih izbora mogu dobiti i putem kontakt telefona članova Gradskog izbornog povjerenstva:

Snježana Polgar 098 9118418, Melita Novak 095 5304240, Antun Akšamović 095 8376626, Tatjana Jurčević 098 9088951, Đurđica Čakalić 098 9295638, Kristina Šebalj 098 9047691

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu... 

Izbori 2020 MO - upute i obrasci

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

Upute i obrasci za prijave

„Kod predaje kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Požege, a vezano za obrazac VMOGP-3 (Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjavu kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja), u prilogu istog treba dostaviti presliku važeće osobne iskaznice za svakog pojedinog kandidata.“

Obvezatne upute broj MOGP-I...

Prijedlog liste kandidata za članove VMOGP-1...

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača VMOGP-2 i VMOGP-2/1...

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjava kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja VMOGP-3...

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora VMOGP-4...

Upitnik za članove tijela za provođenje izbora ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore VMOGP-5...

Rješenje o imenovanju biračkog odbora VMOGP-6...

Glasački listić VMOGP-7...

Zapisnik o radu biračkog odbora VMOGP-8...

Zaspisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva VMOGP-9...

Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora...

Izbori 2020 - MO

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

Odluka o odgodi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora...

19. travnja 2020.godine

Izbori 2020 MO

 

Odluka o raspisivanju izbora...

Zakon o lokalnim izborima NN 144/12...

Obavijest biračima...

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora...

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege...

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege...

Odluka o izmjeni odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege...

Popis ulica po mjesnim odborima...

Obavijest o vremenu predavanja kandidacijskih lista...

Upute i obrasci...


Pojedinačne liste...

Pojedinačne zbirne liste...

 

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određena je
nedjelja, 22. prosinca 2019.
 
Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. 

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 7. prosinca 2019. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

 

Sve što trebate znati o europskim izborima 2019.

Europa pripada svima nama, a glasovanje u europskim izborima prvi je korak kojim doprinosimo europskoj demokraciji.

U ovom pregledu saznajte najbitnije činjenice o europskim izborima.

Sljedeći izbori za Europski parlament održat će se od 23. do 26. svibnja 2019. U Hrvatskoj u nedjelju 26. svibnja 2019. godine. Svi punoljetni građani EU-a tada će imati priliku odabrati svoje zastupnike u Europskom parlamentu.

Posljednji europski izbori održani 2014. bili su najveći transnacionalni izbori ikad održani u isto vrijeme. Ovaj je put ulog još veći. Svojim glasom pomažete odlučiti o tome kakvu ćemo Europu imati u nadolazećim godinama.

Europski izbori u svibnju 2019. izravno će utjecati na vaš život. Ondje će se odlučiti na koji će način Europa u nadolazećim godinama pristupiti pitanjima radnih mjesta, poslovanja, sigurnosti, migracija i klimatskih promjena.

Te odluke trebamo donositi svi zajedno jer Europa pripada svima nama. Nije važan samo vaš glas, već i glasovi vaše obitelji, prijatelja, susjeda i kolega. Kada svi glasaju, svi pobjeđuju.

Koga biram?

Izlaskom na europske izbore u svibnju 2019. građani biraju 705 zastupnika koji će ih predstavljati u Parlamentu do 2024.

Kako će se broj zastupnika koje biraju građani svake države članice promijeniti nakon istupanja Ujedinjene Kraljevine?

Nakon što Brexit stupi na snagu smanjuje se ukupan broja zastupnika, dok će neke države članice dobiti dodatna zastupnička mjesta. Novi zakon primjenjivat će se za izbore koji će se održati od 23. do 26. svibnja 2019.

Parlament se trenutno sastoji od 751 zastupničkog mjesta što je najveći mogući broj prema Ugovorima EU-a. Izvješće koje je usvojeno predlaže da se nakon Brexita 27 od 73 britanska mandata raspodijeli na ostale države članice, dok se ostalih 46 čuva u rezervi, primjerice, za buduće države članice. Prema tome, broj zastupnika u 2019. bit će 705.

Distribucija mandata

Preraspodjela mandata osigurava da nijedna država članica ne gubi niti jedno zastupničko mjesto dok su neke dobile od jednog do najviše pet mjesta kako bi se riješio problem nedovoljne zastupljenosti zbog demografskih promjena. Tako će Hrvatska dobiti jednog zastupnika više te će umjesto 11 imati 12 europarlamentaraca.

U obzir se uzima broj stanovnika država članica i broj zastupnika okvirno je proporcionalan populaciji tih zemalja (degresivna proporcionalnost). To znači da zemlje s malim brojem stanovnika imaju manje zastupnika.

Istovremeno, broj ljudi koje predstavlja zastupnik velike zemlje veći je od broja ljudi koje zastupa zastupnik ili zastupnica iz male zemlje. Na ovaj način zastupnici iz malih zemalja imaju relativno jaču prisutnost u Parlamentu.

Zastupnici predlažu da se nova distribucija počne primjenjivati nakon Brexita, što se trenutno očekuje krajem ožujka 2019.

Izborni propisi

Iako postoje određeni zajednički izborni propisi, neki se aspekti razlikuju od zemlje do zemlje, primjerice glasačka dob ili mogućnost glasanja putem pošte ili iz inozemstva.

Birališta u Hrvatskoj otvaraju se u nedjelju, 26. svibnja, a birači koji imaju boravak u drugoj državi članici, mogu glasovati u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili pred nadležnim tijelom druge države članice u kojoj imaju prijavljeno boravište.

Na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva moguće je pronaći sve najnovije informacije o europskim izborima 2019., a nacionalna pravila o glasovanju saznajte u infografici.

Što dobivamo izlaskom na izbore?

Sudjelovanjem u europskim izborima građani odlučuju o smjeru u kojem će EU ići narednih pet godina u područjima poput međunarodne trgovine, sigurnosti, zaštite potrošača, borbe protiv klimatskih promjena i gospodarskog rasta. Zastupnici u Europskom parlamentu ne samo da oblikuju novo zakonodavstvo, već i razmatraju druge institucije EU.

Izlaskom na izbore građani EU-a također sudjeluju u kreiranju politika koje oblikuju njihovu svakodnevicu. Što je EU do sada učinio za vas i vašu regiju, saznajte ovdje.

Kampanja Ovaj put glasam

Europa pripada svima nama, a glasovanje u europskim izborima prvi je korak kojim doprinosimo europskoj demokraciji. Prijavite se na ovajputglasam.eu i pozovite svoju obitelj i prijatelje da učine isto. Diljem Europe održavaju se različiti događaju s ciljem podizanja svijesti o važnosti glasovanja. Provjerite ovdje vrijeme i mjesto događaja koji se održavaju u vašoj blizini. Svi zainteresirani mogu sudjelovati i u organizaciji događaja i pridružiti se nacionalnom timu u kampanji.

Svi imamo različite razloge zbog kojih ćemo izaći na izbore u svibnju. Podijelite vaše razloge s prijateljima i provjerite naš pregled.

Izvor: Web stranice Europskog parlamenta

Izbori 2016 - Birački odbori

Na temelju članka 29. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.), Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege, donosi

R J E Š E N J A
o imenovanju biračkih odbora

Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 1. ARSLANOVCI I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 2. ARSLANOVCI II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 3. ARSLANOVCI III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 4. CENTAR I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 5. CENTAR II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 6. CENTAR III.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 7. BABIN VIR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 8. GAREVICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 9. CIGLANA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 10. ORLJAVA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 11. ORLJAVA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 12. PRAULJE I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 13. PRAULJE II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 14. RATARNICA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 15. TEKIJA I.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 16. TEKIJA II.
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 17. VUČJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 18. ALAGINCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 19. BANKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 20. CRKVENI VRHOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 21. ĆOSINE LAZE
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 22. DERVIŠAGA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 23. DONJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 24. DRŠKOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 25. GOLOBRDCI 
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 26. GORNJI EMOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 27. KOMUŠINA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 28. KRIVAJ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 29. KUNOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 30. MARINDVOR
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 31. MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 32. NOVA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 33. NOVI MIHALJEVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 34. NOVI ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 35. NOVO SELO
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 36. SEOCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 37. STARA LIPA
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 38. ŠEOVCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 39. ŠKRABUTNIK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 40. ŠTITNJAK
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 41. TURNIĆ
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 42. UGARCI
Za članove biračkog odbora za biračko mjesto br. 43. VIDOVCI

Izbori za članove Europskog parlamenta 2019.

2019.03.27   EU izbori LOGONa temelju Odluke Predsjednice RH objavljene u NN 30/19 od 26. ožujka 2019. godine Izbori za članove Europskog parlamenta iz RH održat će se u nedjelju 26. svibnja 2019. godine.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za upravu ureda državne uprave u županiji i matičnom uredu prema mjestu stanovanja.

Odluka...

Sve što trebate znati o Izborima za Europski parlament...

"Ovaj put glasam" - kampanje europskog parlamenta...

Izbori članova u Europski parlament - Što zanima birače?

Portal europskog parlamenta...


 Radno vrijeme izbornog povjerenstva...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Požege...

Izbori 2016 - MO Liste

Gradsko izborno povjerenstvo na temelju članka 18. i 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 19/14.) i točke 3. Obvezatnih uputa MOGP – II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova (Službene novine Grada Požege, broj: 4/16.) Gradsko izborno povjerenstvo za provođenje izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Požege ( u nastavku teksta: Povjerenstvo) dana 18. ožujka 2016. donijelo je
O D L U K U
o prihvaćanju i objavljivanju liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ARSLANOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CENTAR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BABIN VIR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GAREVICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CIGLANA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ORLJAVA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora PRAULJE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora RATARNICA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TEKIJA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VUČJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ALAGINCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BANKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora CRKVENI VRHOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ĆOSINE LAZE...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DERVIŠAGA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DONJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora DRŠKOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GOLOBRDCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora GORNJI EMOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KOMUŠINA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KRIVAJ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora KUNOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MARINDVOR...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI MIHALJEVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVI ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora NOVO SELO...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora SEOCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora STARA LIPA...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠEOVCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠKRABUTNIK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ŠTITNJAK...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora TURNIĆ...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora UGARCI...

Lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora VIDOVCI...

Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na području Grada Požege...

Izbori 2016 MO - upute i obrasci

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA POŽEGE

Upute i obrasci za prijave

 

„Kod predaje kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Požege, a vezano za obrazac VMOGP-3 (Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjavu kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja), u prilogu istog treba dostaviti presliku važeće osobne iskaznice za svakog pojedinog kandidata.“

 

Obvezatne upute broj MOGP-I...

Prijedlog liste kandidata za članove VMOGP-1...

Prijedlog kandidacijske liste grupe birača VMOGP-2 i VMOGP-2/1...

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature i Izjava kandidata o nepostojanju razloga zabrane kandidiranja VMOGP-3...

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora VMOGP-4/3...

Upitnik za članove tijela za provođenje izbora ...

 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore VMOGP-5...

Rješenje o imenovanju biračkog odbora VMOGP-6...

Glasački listić VMOGP-7...

Zapisnik o radu biračkog odbora VMOGP-8...

Zaspisnik o radu Gradskog izbornog povjerenstva VMOGP-9...

Obvezatne upute MOGP-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova...

Obvezatne upute MOGP-III o postupku kandidiranja...

Obvezatne upute MOGP-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja...

Obvezatne upute MOGP-V o načinu i uređenju prostorija u kojima će se glasovati...

Obvezatne upute MOGP-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti...

Zaključak o određivanju broja članova Vijeća mjesnih odbora...

Obvezatne upute - KOMPLET...

 

Izbori 2017

LOKALNI IZBORI 2017. - GRAD POŽEGA


Izbori 2017

Konačno financijsko izvješće o utrošku sredstava za kolalne izbore...  
Financijsko izvješće o utrošku sredstava za lokalne izbore...  
Konačni rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege...  
O B A V I J E S T

Obavještavaju se izborni sudionici da će Gradsko izborno povjerenstvo dežurati dana 27. svibnja 2017. godine u zgradi Županije Požeško-slavonske Požega u vremenu:

od 10,00 sati do 14,00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja.

 
   
Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća...  
   
ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 23. svibnja 2017. od 00,00 sati do srijede 24. svibnja 2017. do 24,00 sata, a Gradsko izborno povjerenstvo Grada Požege dežurati će u vijećnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, i to u utorak 23. svibnja 2017. od 8,00 do 20,00 sati i u srijedu 24. svibnja 2017. od 8,00 do 24,00 sata.

 
   
Rezultati izbora za Gradonačelnika Grada Požege i Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja ...  
   
Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Požege ...  
   

Izborna povjerenstava će dežurati 13. svibnja od 9:00 do 16:00 sati radi zaprimanja financijskih izvještaja izbornih sudionika...

                    
   
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za članove Gradskog vijeća ...  
Zbirna i pravovaljane kandidacijske liste za Gradonačelnika...  
   
Rješenje o određivanju biračkih mjesta ...  
Upute za glasovanje državljanima EU ...  

Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA ... 

 

Izbori 2016 - MO Rezultati

NAZIV MJESNOG ODBORA HDZ HDZ i HSU HSS ORAH

NEZAVISNA LISTA

KAZIMIRA BALOGA

NEZAVISNA LISTA

MARIJANA SERTIĆA

NEZAVISNA LISTA

NATALIJE PAVIĆ

NEZAVISNA LISTA

 NINE SMOLČIĆA

NEZAVISNA LISTA

VJEKOSLAVA PETROVIĆA

SDP
1. MO ARSLANOVCI - 5 - -  -  -  - - 2
2. MO CENTAR  -
3. MO BABIN VIR - 4 - - 1
4. MO GAREVICA - 4 - -
5. MO CIGLANA 4 - - -
6. MO ORLJAVA - 3 - -

2

7. MO PRAULJE - 5 - -
8. MO RATARNICA - 5 - -
9. MO TEKIJA - 4 - -
10. MO VUČJAK - 4 - 1
11. MO ALAGINCI 5 - - -
12. MO BANKOVCI 2 - - - 3
13. MO CRKVENI VRHOVCI - -   -
14. MO ĆOSINE LAZE - - - -
15. MO DERVIŠAGA 6 - - -
16. MO DONJI EMOVCI 5 - - -
17. MO DRŠKOVCI 2 - - -
18. MO GOLOBRDCI 3 - - -
19. MO GORNJI EMOVCI - - 2 -

3

20. MO KOMUŠINA 4 - - -
21. MO KRIVAJ 5 - - -
22. MO KUNOVCI 5 - - -
23. MO MARINDVOR 3 - - - 2
24. MO MIHALJEVCI - 4 1 -
25. MO NOVA LIPA 5 - - -
26. MO NOVI MIHALJEVCI 3 - - -
27. MO NOVI ŠTITNJAK 5 - - -
28. MO NOVO SELO 3 - - - 2 2
29. MO SEOCI 4 - - -
30. MO STARA LIPA 3 - - -
31. MO ŠEOVCI 5 - - -
32. MO ŠKRABUNIK 3 - - -
33. MO ŠTITNJAK 5 - - -
34. MO TURNIĆ 5 - - -
35. MO UGARCI  5 - - -
36. MO VIDOVCI 7 - - -
 UKUPNO: 99  42  57 

Klikom na pojedini mjesni odbor možete vidjeti Odluku o rezultatima izbora !

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008