Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Linija: Industrijska - Trg Sv. Trojstva - Industrijska

LINIJA: INDUSTRIJSKA ULICA - TRG SV. TROJSTVA

PONEDJELJKOM I ČETVRTKOM: 13.00 sati

Industrijska kbr. 42 (Alles) - Dubrovačka kbr. 71 – Arslanovci kbr. 63 - Trg Sv. Trojstva

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008