Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija u 2023.

Zaključak o odabiru usluga...


JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja radijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za građane i Grad Požegu u 2023. godini
Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima kao audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.
Radijski programi su urednički oblikovane zvukovne i govorne informacije svih vrsta te autorska djela i predmeti srodnih prava koji se objavljuju putem radija u svrhu obavješćivanja i zadovoljavanja kulturnih, obrazovnih i ostalih potreba te javne komunikacije.

Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja.
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za građane i Grad Požegu koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane i Grad Požegu.

Poziv...

Odluka...

Obrazac 1....

Obrazac 2...

Obrazac 3...

 Rok za dostavu prijava je do: 30. siječnja 2023. godine

Zaključak o odabiru...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008