Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Mjesni odbori 2022. - 2026.

MJESNI ODBORI GRADA POŽEGE

    

MJESNI ODBORI PRIGRADSKIH NASELJA

GRADA POŽEGE

MO ARSLANOVICI

Predsjednik: Zoran Kata

099/213-28-69

Potpredsjednik: Petar Glibo

098/958-16-11

Članovi:

Marica Lazić
Tomislav Šarić
Franjo Herijan
Jasna Černušak
Luka Samardžija

 

MO ALAGINCI

Predsjednik: Vjekoslav Legac

098/997-71-16

Potpredsjednik: Nikica Marić

098/362-798

Članovi:

Luka Kakuk
Perica Kakuk
Marko Dokozić

MO BABIN VIR

Predsjednik: Vjekoslav Mataić

095/383-57-50

Potpredsjednica: Andrea Muljević

095/903-83-36

Članovi:

Luka Hećimović
Milan Hein
Leo Pejaković
Ivan Matijević
Petar Jurković

 

MO BANKOVCI

Predsjednica: Karmenka Plešić

091/921-54-78

Potpredsjednik: Ivan Valentić

099/402-19-81

Članovi:

Zoran Tkalac
Gordana Petrović
Đurđica Valentić

MO CENTAR

Predsjednik: Mitar Obradović

099/219-12-89

Potpredsjednik: Dalibor Gnjatović

034/272-397

Članovi:

Ivanka Vuković
Novara Hrnjić
Matej Begić
Mato Matijević
Danijel Ciganović

 

MO CRKVENI VRHOVCI

Predsjednik: Željko Rajčević

034/270-126; 098/977-0885

Potpredsjednik: Milanka Rajčević

099/852-64-21

Članovi:

Zlatko Stojčinović
Ljubica Stojčinović
Dragan Danilović

MO CIGLANA

Predsjednik: Josip Pavunčec

098/908-90-50

Potpredsjednik: Velimir Jelavić

098/96-86-264

Članovi:

Sara Živković
Boris Belak
Zdenko Perzel
Marica Perše
Vinko Paukner

 

MO ĆOSINE LAZE

Predsjednik: Dalibor Grabusin

098/976-15-80

Potpredsjednik: Antonijo Dograjić

099/873-30-12

Članovi:

Josip Franikić
Danijel Dograjić
Branislav Klaić

MO GAREVICA

Predsjednik: Tomislav Didović

098/77-15-33

Potpredsjednica: Marija Tešija Blažević

091/513-82-85

Članovi:

Marko Raguž
Sanja Franjić
Igor Leskovar
Francisko Didović
Verica Nikšić

 

MO DERVIŠAGA

Predsjednik: Marko Leko

098/711-052

Potpredsjednik: Drago Čondrić

091/575-44-12

Članovi:

Željko Šutalo
Albinko Bagarić
Tihomir Rosani
Tomislav Hajpek
Dubravko Hrnjec

MO ORLJAVA

Predsjednik: Stjepan Golić

098/955-38-83

Potpr: Ivan Zvonimir Jurković

099/700-70-19

Članovi:

Hrvoje Ceranić
Anto Bilobrk
Davor Odoljević
Natalija Ćavar
Martina Vlašić Iljkić

 

MO DONJI EMOVCI

Predsjednik: Damir Pandžić

91/78-78-303

Potpredsjednik: Ivan Vidović

098/932-01-44

Članovi:

Franjo Bunjevac
Mirko Pandžić
Niko Puljić

MO PRAULJE

Predsjednik: Anto Brkić

099/23-26-140

Potpredsjednik: Kruno Blažević

091/940-79-61

Članovi:

Elvis Arambašić
Ivan Efinger
Krešimir Čuljak
Josip Pejaković

 

MO DRŠKOVCI

Predsjednik: Mato Vidović

099/786-11-33

Potpredsjednik: Marijan Adžić

099/310-22-02

Članovi:

Ivan Bešlić
Domagoj Begović
Ivan Vinković
Ivan Vlahović
Ivica Petričević

MO RATARNICA

Predsjednik: Hrvoje Tomić

099/251-76-33

Potpredsjednik: Danijel Gelenčir

098/465-662

Članovi:

Petar Pavić
Đuro Poljanac
Gojko Bašić
Damir Raljević
Josip Tomljenović

 

MO GOLOBRDCI

Predsjednik: Nikola Jurišić

099/815-75-71

Potpredsjednik: Blaž Supan

098/988-73-80

Članovi:

Vjekoslav Maričević
Josip Margeta
Antun Jurgec

MO TEKIJA

Predsjednik: Marin Orešković

098/160-35-35

Potpredsjednica: Ksenija Knezović

098/133-28-45

Članovi:

Ivan Papac
Emanuela Peči
Saša Rakić
Dinko Zima
Damir Dragičević

 

MO GORNJI EMOVCI

MO VUČJAK

Predsjednik: Josip Lučan

091/251-69-93

Potpredsjednik: Ivan Franekić

099/687-08-54

Članovi:

Anto Pavličević
Darko Pelcl
Matej Šporčić
Renato Tomljanović
Boris Gretzer

 

MO KOMUŠINA

Predsjednik: Milan Budimlić

098/905-97-62

Potpredsjednik: Mato Škorić

095/386-34-22

Članovi:

Goran Petrović
Gojko Petrović
Miro Vidić

 

 

MO KRIVAJ

Predsjednik: Zvonko Mihelec

095/396-13-12

Potpredsjednik: Ivica Blim

095/877-59-51

Članovi:

Damir Pipić
Ivica Kelečić
Gabrijela Mihelec

 

 

MO KUNOVCI

Predsjednik: Stjepan Špiranec

099/317-83-72

Potpredsjednik: Damir Gjuričić

097/629-37-77

Članovi:

Katica Špiranec
Nikola Paun
Renata Špiranec

 

 

MO MARINDVOR

Predsjednik: Željko Bićanić

098/933-04-06

Potpredsjednica: Rebeka Bićanić

099/833-17-49

Članovi:

Valentina Bićanić
Manda Valenta
Ana Sigurnjak

 

 

MO MIHALJEVCI

Predsjednik: Zdenko Božić

099/323-72-58

Potpredsjednik: Stipan Vrban

091/125-69-07

Članovi:

Ivana Štetić
Damir Vasić
Željko Kerner
Mario Begović
Slavko Sas

 

 

MO NOVA LIPA

Predsjednik: Tomislav Komadina

099/6333-678

Potpredsjednik: Željko Grgić

098/170-66-46

Članovi:

Dario Marcelja
Anđelka Čolić
Zvonko Čolić

 

 

MO NOVI MIHALJEVCI

Predsjednik: Josip Pavelić

099/802-52-30

Potpredsjednica: Verica Jurić

099/215-15-99; 034/237-112

Članovi:

Mile Jurić
Stanko Vasić
Goran Piščević

 

 

MO NOVI ŠTITNJAK

Predsjednica: Kristina Čuljak

091/252-44-77

Potpredsjednik: Darko Perić

091/536-62-29

Članovi:

Mato Marinović
Ivan Burić
Robert Brezicki

 

 

MO NOVO SELO

Predsjednica: Silvija Sertić

098/870-820

Potpredsjednik: Dino Andrić

099/343-28-62

Članovi:

Kristina Paulić
Ivica Muller
Josipa Tekavčić
Ivica Jakić
Dario Zastavnik

 

 

MO SEOCI

Predsjednik: Stjepan Franekić

098/950-14-06

Potpredsjednica: Barbara Vuković

095/813-21-07

Članovi:

Mihaela Kovačević
Zoran Kovačević
Marijan Matić

 

 

MO STARA LIPA

Predsjednik: Jozo Kapčević

095/904-93-38

Potpredsjednica: Nikolina Grbavac

099/834-48-631

Članovi:

Antonio Vinković
Siniša Vukomanović
Vjekoslav Marinović

 

 

MO ŠEOVCI

Predsjednik: Ivan Legac

098/928-01-36

Potpredsjednik: Ivica Samardžija

099/65-300-61

Članovi:

Tomislav Kožić
Damir Hrvaćanin
Željko Devčić

 

 

MO ŠKRABUTNIK

Predsjednik: Jozo Blažević

034/270-100

Potpredsjednik: Josip Blažević

034/270-151

Članovi:

Vladimir Delač
Nedeljka Blažević
Zvonko Balas

 

 

MO ŠTITNJAK

Predsjednik: Damir Marinović

097/623-82-09

Potpredsjednik: Dražen Lončarević

098/901-67-59

Članovi:

Tomislav Balen
Milka Lončarević
Marko Cvitić

 

 

MO TURNIĆ

Predsjednik: Dražen Vranić

091/799-12-15

Potpredsjednik: Slavko Ganić

099/247-22-94

Članovi:

Vlado Bićanić
Vlado Vranić
Frano Ganić

 

 

MO UGARCI

Predsjednica: Marijana Papratović

098/995-84-57

Potpredsjednik: Ivan Rašić

091/588-23-57

Članovi:

Zdravko Đurina
Ivan Bradić
Štefanija Širanović

 

 

MO VIDOVCI

Predsjednik: Josip Širić

099/439-43-21

Potpredsjednik: Stjepan Bonić

098/921-81-46

Članovi:

Ljuban Čolić
Dalibor Vranić
Marija Čondrić
Aneta Vranić
Darija Budimlić

 

Popis predstavnika mjesnih odbora od 2016. do 2022. godine...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008