Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

10. sjednica - Vijećnička pitanja

Vijećnik Mitar Obradović (SDP):
U ponedjeljak dopodne gradski trg je bio zatvoren, odnosno nije bio zatvoren trg, parking je bio zatvoren. Crkva je imala nekakvo zbivanje i mene zanima na koji način se regulira najam gradskog prostora - konkretno parkinga. Građani su došli ujutro na posao, a nisu imali gdje parkirati jer je Trg bio okružen radnicima Komunalca koji su tamo uredovali. Bilo je neko zbivanje koje ja uvažavam i poštivam, ali me zanima kakva je to procedura? Da li se pisanim putem traži suglasnost? Na koji se način takvo što ureduje i naplaćuje li se to? Tko donosi odluku? Da znamo za ubuduće.
ODGOVOR:
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
- Sukladno Odluci o komunalnom redu, na osnovu zahtjeva koji dobijemo mi reagiramo - dajemo ili ne dajemo. Ovisi o tome koja je vrsta zbivanja, u većini slučaja kada je opravdano dajemo i ne naplaćujemo korištenje budući da je za sve što damo odobrenje nekakvo društveno događanje koje je od veće vrijednost za sam grad. Gradonačelnik, na prijedlog pročelnika, donosi odluku, a pročelnik odlučuje o regulaciji prometa. Djelatnici Komunalca postupaju po toj istoj Odluci koju im dostavimo.

Vijećnica Ivana Bouček (SDP):
- S obzirom na ratno stanje u Ukrajini, potencijalno je i naša zemlja u ugrozi. Građani su u strahu jer nisu dovoljno informirani. U slučaju da zasvira znak za uzbunu, koliko je gradskih skloništa potpuno spremno za prijem naših građana? Jesu li provjereni ventilacijski otvori, zalihe pitke vode, hrane, alata, lijekova ili se do dan danas ondje nalaze skladišta? Koliko sam shvatila, u dva skloništa su udruge. Kako je s njima regulirano u slučaju da dođe to uzbune, posebno jer je sada riječ o rizičnoj situaciji? Kakvo je postupanje s udrugama, s obzirom na to da se ljudi mogu zateći blizu tih skladišta u tome trenutku?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Atomska skloništa koja imamo su neodržavana, odnosno, nisu u funkciji. Sva skloništa koriste se za druge namjene dok neka od njih ne služe ničemu. Vjerojatno se mislilo da skloništa više nikad neće biti potrebna. Svjesni smo da je postojala te da još uvijek postoji mogućnost da zasvira uzbuna i da se ljudi tada moraju negdje skloniti. Zatekli smo skloništa u takvom stanju kakvom jesu, no morat ćemo uložiti maksimalan napor da ono malo skloništa što nam stoji na raspolaganju privedemo njihovoj svrsi. Ima problema jer nešto su skladišta, nešto koriste udruge, bilo je svakakvih situacija, vjerojatno se mislilo da ta skloništa neće više nikada trebati.

Vijećnica Magdalena Turkalj Čorak (SDP):
Ja imam direktno pitanje, aktualno. Svi znamo da je bio raspisan natječaj po kojem su se dodjeljivale financijske potpore medijima koji je na kraju bio poništen. Zanima nas jeste li znali da je pročelnica u rodbinskim vezama s glavnim urednikom jednog od portala i jeste li znali da niti jedan član povjerenstva ne smije biti u rodbinskim ili bilo kakvim drugim vezama s nekim od medija?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Toliko jesam informiran da znam da ne smije biti u bliskim rodbinskim vezama, a informaciju da su pročelnica i novinar u bliskim rodbinskim vezama kako je on napisao, to naravno da nisam znao. Dakle, niti sam znao niti vodim o tome brigu, a taj koji je na kraju rekao da su u bliskim rodbinskim vezama, on je znao. Nadam se barem da je znao prije, da nije saznao taj čas kada je poziv završen. Da je upozorio, mi bismo promijenili povjerenstvo, a ovako je ostalo jedino rješenje poništiti javni poziv jer ako u bliske rodbinske veze, to sigurno ne može proći.

Vijećnik Antonio Šarić (MOST):
Rekli ste da je gospodin novinar koji se prijavio na natječaj trebao znati da su u rodbinskim vezama on i članica povjerenstva gđa Petrović, međutim to isto je znala i gđa Petrović koja sjedi u povjerenstvu pa se nameće pitanje zašto se ona sama nije izuzela iz odlučivanja u tom predmetu i koji su vaši potezi, osim poništavanja natječaja, jer se tu dogodila etička povreda službeničke dužnosti?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Prvo, što se tiče tog javnog poziva općenito, oko toga su napravljene tenzije iz meni nepoznatih razloga, a obzirom da svi skupa vjerojatno pratite situaciju i u medijima, možde se to sve skupa može i racionalno objasniti. Kažnjavati zbog takvih propusta neću, čak i da se pročelnica nije izuzela, jer ako tako krenemo, tko će onda ovdje ostati raditi? A što se tiče samog događaja na povjerenstvu, ne znam što je bilo, pročelnica je tu pa neka odgovori sama. Nitko nije pitao je li se ona izuzela, svi su najprije osudili.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Maja Petrović:
U trenutku glasovanja za taj određeni medij, ja sam napustila prostoriju i nisam uopće sudjelovala u glasovanju.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Zanima me je li istina što su pisali pojedini mediji da je u gradskoj kući u izvidnim radnjama bila policija? Nakon odlaska vašeg prethodnika, nadao sam se da takvih stvari više neće biti.
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
- Je li netko bio ili nije, dobro znate da o tome, kada bih znao ili znam, ne smijem govoriti. Takav je zakon. Ono što vam mogu reći vezano za to je da ne znam zašto ste se tako nadali jer sigurno je ako dolaze, možda dolaze zbog nečega što je bilo u proteklih 20 godina, a ne sada. Ispada da je sve bilo u ovih šest mjeseci.

Vijećnik Dinko Zima (SDP):
Pitanje vezano za financijske potpore koje dodjeljujete vi kao gradonačelnik svojim odlukama. Postoji li kriterij ili je to jednostavno princip 'tko zatraži pa vi procijenite'. Vidljivo je prema odlukama koje su objavljene, da ima doista velikih razlika u iznosima. Postoji li kriterij i mogu li svi koji se prijave dobiti takvu potporu? Riječ je o financijskim potporama za turizam, vinotočje, postavljanje reklamnih panoa itd. Znači ako netko želi otvoriti apartmane u Požegi, može se javiti Povjerenstvu i zatražiti financijsku potporu?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Ni pogledao nisam tu odluku. Postoji Povjerenstvo koje se imenuje upravo zato da procijeni kome treba i koliko dati, na temelju zahtjeva koji su podneseni. Jasno da postoji kriterij i Povjerenstvo se njima vodi. Ja ne revidiram njihovu odluku, nego je samo proslijedim na realizaciju.
Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Andreja Menđel:
Što se tiče javnih potpora u turizmu, kada otvorimo javni poziv prvo se dolazi s odlukom koja dolazi iz Županije. Na osnovu te odluke, zahtjev koji popuni svaka zainteresirana strana, povjerenstvo odlučuje kome će sredstva biti dodijeljena i u kojem iznosu. Isto to važi i za ostale pozive. Praksa kakva je bila ranije više nije, mi za sve što idemo raspisujemo natječaj i svima dajemo iste uvjete.

Vijećnik Tomislav Hajpek (SDP):
Vrlo jednostavno pitanje, hoće li parking kod bolnice ostati besplatan?
ODGOVOR:
Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić:
Grad nije vlasnik parcele na kojoj je parking već je to Opća županijska bolnica. Županija je njezin osnivač, a ne Grad. Zbog toga ni Grad niti gradonačelnik nemaju nikakve ingerencije niti sudjeluju u upravljanju bolnicom. Čak nitko ni nema teoretske mogućnosti donositi bilo kakve odluke vezane uz bolničko parkiralište, osim same bolnice i Županije.

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008