Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

ITU - integrirana teritorijalna ulaganja Požega

  • ITU mehanizamITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.
    Grad Požega a će u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju gradskih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma. Urbano područje grada Požega čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Požega, Grad Pleternica, Općina Brestovac, Općina Velika, Općina Jakšić i Općina Kaptol.

- Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbanog područja grada Požege `21. - `27. godine
- Odluka da nije potrebno provesti SPUO

- Odluka o uspostavi urbanog područja grada Požege
- Mišljenje MRRFEU o prijedlogu konačnog obuhvata
- Odluka o pokretanju postupka izrade SRUP-a Požega
- Odluka o izradi KS i KAP
- Komunikacijska strategija
- Odluka o početku vrednovanja
- Odluka o imenovanju članova Upravljačke skupine
- Plan vrednovanja

 

Karta UP grada Pozege

 

  KOORDINACIJSKO VIJEĆE                    

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.
Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanoga područja, odnosno njihovi zamjenici.
Organizacijsku podršku radu Koordinacijskog vijeća pruža Odsjek za ITU mehanizam Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje.

- Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća
- Poslovnik o radu

 - 1. sjednica -
- Poziv na 1. sjednicu...
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP...
- Zapisnik...

 - 2. sjednica -
- Poziv na 2. sjednicu...
- Komunikacijska strategija - konačni nacrt...
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP...
- Zapisnik...

 - 3. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

 - 4. sjednica -
- Poziv...
- Odluka o provedbi...
- Odluka o savjetovanju s javnošću...

 

  PARTNERSKO VIJEĆE                   

Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanoga područja radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu. Članove partnerskog vijeća za urbano područje imenuje gradonačelnik grada središta urbanoga područja uz prethodno pribavljena mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanoga područja.

- Odluka o imenovanju i razrješenju članova Partnerskog vijeća
- Poslovnik o radu
- Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća

 - 1. sjednica -
- Poziv na 1. sjednicu
- Odluka o pozitivnom mišljenju na nacrt KS i KAP
- Zapisnik

 - 2. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

 - 3. sjednica -
- Poziv...
- Zapisnik...

- 4. sjednica -
- Poziv...
- Odluka o pozitivnom mišljenju...

 

 Sporazum o suradnji na izradi SRUP-a

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008