Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi na osiguranju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Grada Požege u području brige o djeci, obrazovanja i odgoja, socijalne skrbi i zdravstva kao i područja kulture, sporta i tehničke kulture, kako slijedi:

  • poslovi koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe te praćenja njegove provedbe, poslovi na izradi programa financiranja dijela osnovnog školstva sukladno zakonu, ostali poslovi i aktivnosti vezani za osnovno školstvo
  • poslovi socijalne skrbi koji obuhvaćaju poticanje i primjenu mjera zaštite životnog standarda, te zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba i poslove zdravstva koji obuhvaćaju koordinaciju aktivnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u radu ustanova i drugih osoba koje pružaju zdravstvenu zaštitu
  • poslovi kulturnog i umjetničkog promicanja Grada Požege, osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanja sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine, kao i poslovi u svezi s izradom programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi uz utvrđivanje uvjeta za provedbu ovih programa
  • poslovi odabira i izrade programa javnih potreba u sportu, utvrđivanje uvjeta za provođenje programa javnih potreba, skrbi za stručne kadrove, kontroli praćenja realizacije programa i aktivnosti na razvitku sporta, kao i poslovi suradnje u svezi s gospodarenjem, investicijskim održavanjem i izgradnjom sportskih objekata
  • poslovi praćenje rada ustanova, fizičkih i drugih pravnih osoba osnovanih radi ostvarivanja interesa i potreba stanovnika u ovim djelatnostima i kao i drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga, sukladno zakonu, dugim propisima i aktima Grada Požege.

 

Pročelnica:

Maja Petrović, mag.prim.educ.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 034 / 311 335

Fax: 034 / 311 344

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008