Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Besplatni telefon za pomoć žrtvama zločina

2020.02.18   podrska zrtvama i svjedocima

 zrtve kaznenih djela

Imas pravo   dostojanstvo

Imas pravo   informiranje

Imas pravo   sudjelovati

Imas pravo   naknadu

LETAK

Nasilje u obitelji je kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije, društveni, obiteljski i osobni problem! Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, često djeca, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom. Djeca su žrtve nasilja u obitelji i kad nisu izravno izložena, jer svjedoče nasilju.
U borbi protiv nasilja u obitelji, osim zakonima osigurane profesionalne pomoći žrtvama u krizi, važno je senzibilizirati javnost, što i ovim putem želimo učiniti!

Svi stručnjaci koji rada ne poslovima zaštite i podrške žrtvama nasilja u obitelji, imaju načela: žurno individualno, obzirno, stručno i nepristrano pristupiti štiteći interes djeteta, žene-žrtve, uz svjesnost tvrdnje da je za nasilje odgovoran počinitelj nasilja!

Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji naglašava se obveza prijavljivanja nasilja u obitelji. Djelatnici u zdravstvenim ustanovama, u ustanovama socijalne skrbi, odgojno obrazovnim ustanovama, vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva, dužni su prijaviti policiji

192 ili jedinstveni 112 za hitne slučajeve

ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja ili sumnju, jer su najčešće u kontaktu sa žrtvama. Ukoliko to ne učine – čine prekršaj.

Za postupanje u slučaju nasilja u obitelji nadležne ustanove, koje su dužne osigurati dežurstva stručnjaka 24 sata, su (skraćeno predstavljene obveze):

POLICIJA
– žurni dolazak, prekid nasilničkog čina/sprječavanje počinitelja u nasilnom ponašanju, zaštita žrtve, prikupljanje podataka, procjena rizika, davanje uputa žrtvi o pravima, pružiti podršku žrtvi, predložiti sudu izricanje mjera, podnijeti odgovarajuću prijavu, obavijestiti CZSS

ZDRAVSTVO
– u slučaju sumnje da je zdravstveno stanje ili ozljeda posljedica nasilja OBZIRNO razgovarati s osobom, prijaviti POLICIJI ili DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

PRAVOSUĐE
– pristupiti pažljivoj obradi kaznenog ili prekršajnog predmeta, omogućiti sudsku zaštitu žrtvi nasilja, osobito djetetu

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
– ovlasti sveobuhvatne zaštite žrtve i članova obitelji, osobito djece i svih ranjivih skupina kroz integrirani pristup u radu i s počiniteljem nasilja i žrtvom, izraditi PLAN SIGURNOSTI zajedno sa žrtvom,

ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
– putem ureda ravnatelja ili stručnog suradnika ustanove prijaviti sumnju na nasilje POLICIJI i nadležnom centru za socijalnu skrb, osigurati sigurnost djetetu do dolaska drugog roditelja ili djelatnika CZSS
Organizacije civilnog društva koje programski djeluju u cilju zaštite žrtava nasilja, kod nas je to Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN
– pružanje savjetodavne i druge pomoći žrtvama, osiguravanje sigurnog smještaja i psihosocijalnog tretmana, informiranje o pravima, suradnja s policijom, CZSS i pravosudnim tijelima.

SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA
1. Služba za podršku žrtvama i svjedocima (ministarstvo pravosuđa) – radi svjedočenja na sudovima, informirati žrtve o pravima i načinu ostvarivanja istih
2. Odjel za podršku žrtvama i svjedocima (pri županijskom sudu)– pruža podršku i opće procesne informacije o pravima žrtava i svjedoka u postupku
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (od 8 – 20 svaki dan) Udruga za podršku žrtvama i svjedocima/BESPLATAN POZIV

116 006


Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji...

Stranice Ministarstva pravosuđa za podršku žrtvama i svjedocima...

Vodič za žrtve i svjedoke...

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima...

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008