Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Linija: Bolnica - Novi Štitnjak - Bankovci - Bolnica

LINIJA: BOLNICA - NOVI ŠTITNJAK - BANKOVCI -  BOLNICA

RADNI DAN

SMJER „A" - Bolnica – Novi Štitnjak – Bankovci - Bolnica (polazak sa Bolnice, osim polaska u 06:10 sati koji polazi iz Fra Grge Martića – kod raskrižja sa Eugena Kvaternika, 06:10 sati, 08:00 sati i 11:00 sati):
Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81 - Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46 - raskrižje Fra Grge Martića sa Eugena Kvaternika - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci ( kod kapelice ) – Borisa Hanžekovića ( preko puta kbr. 53 ) - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića ( kod igrališta ) – Novi Štitnjak kbr. 12 – skretanje za Stari Štitnjak – Marindvor – Novi Bankovci – skretanje za Bankovce - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića ( kod KTC-a ) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića kbr. 68 – raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr. 85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr. 27 - Osječka ( Poljana ) - Bolnica."

SMJER „B" - Bolnica – Novi Štitnjak – Bolnica (polazak sa Bolnice u 09:00, 10:00 sati, 14:00 sati, 15:05 sati i 17:05 sati):
Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) – Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81 - Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46 - raskrižje Fra Grge Martića sa Eugena Kvaternika - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci ( kod kapelice ) – Borisa Hanžekovića ( preko puta kbr. 53 ) - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića ( kod igrališta ) – Novi Štitnjak kbr. 12 – skretanje za Stari Štitnjak - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića (kod KTC-a) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića kbr. 68 – raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr. 85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr. 27 - Osječka ( Poljana ) - Bolnica."

SUBOTA

SMJER „A" - Bolnica – Novi Štitnjak – Bankovci - Bolnica (polazak sa Bolnice, osim polaska u 07:10 sati koji polazi iz Fra Grge Martića – kod raskrižja sa Eugena Kvaternika, 07:10 sati, 08:00 sati, 11:00 sati i 13:00 sati):
Bolnica - Osječka ( Ekonomska škola ) - Osječka ( prodavaonica Jysk kod Vojarne ) –Kralja Krešimira kbr. 20 - Kralja Krešimira kbr. 36 – Kralja Krešimira kbr. 60 - raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Bana Josipa Jelačića kbr. 81- Bana Josipa Jelačića kbr. 29 – Primorska kbr. 37 – Slavonska kbr. 3 – bez zaustavljanja kroz ulice Vjekoslava Babukića i Dalmatinsku - Orljavska kbr. 46 - raskrižje Fra Grge Martića sa Eugena Kvaternika - Eugena Kvaternika kbr. 32 - Eugena Kvaternika kbr. 104 - Eugena Kvaternika kbr. 174 - Gornji Emovci ( kod kapelice ) – Borisa Hanžekovića (preko puta kbr. 53 ) - Borisa Hanžekovića kbr. 84 - Borisa Hanžekovića ( kod igrališta ) – Novi Štitnjak kbr. 12 – skretanje za Stari Štitnjak – Marindvor – Novi Bankovci – skretanje za Bankovce - Novi Štitnjak kbr. 15 - Pavla Radića kbr. 249 – Pavla Radića kbr. 175 - Pavla Radića ( kod KTC-a ) – Orljavska kbr. 3 - Matije Gupca ( Dom zdravlja ) – Primorska kbr. 32 – Bana Josipa Jelačića kbr. 68 – raskrižje Kralja Petra Svačića i Bana Pavla Šubića - Kralja Krešimira kbr. 85 – Kralja Krešimira kbr. 49 – Kralja Krešimira kbr. 27 - Osječka ( Poljana ) - Bolnica."

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008