Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Plan nabave

Plan nabave za 2023.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...

Plan nabave za 2023...


Plan nabave za 2022.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...

Plan nabave za 2022...

I. izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu...


Plan nabave za 2021.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...

Plan nabave za 2021...


Plan nabave za 2020.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...


Plan nabave za 2019.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...


Plan nabave za 2018.

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Grad Požega je objavio Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...


Plan nabave za 2017.

Plan nabave za 2017. godinu


Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2016. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu


Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2015. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu


Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2014. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

II. izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

 

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008