Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega

Kontakti

Filter
# Ime Pozicija Telefon Fax
0 Opći kontakt 034 / 311 300 034 / 311 344
1 gradonačelnik 034 / 311 330
2 zamjenik gradonačelnika 034 / 311 330
3 administrativna tajnica gradonačelnika 034 / 311 330
4 pročelnica Upravnog odjela za samoupravu; službenica za informiranje 034 / 311 302
5 pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti 034 / 311 335
6 pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove 034 / 311 324
7 pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje 034 / 311 333
8 pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun; osoba za zaštitu osobnih podataka 034 / 311 312
9 voditeljica Službe za unutarnju reviziju 034 / 311 315
10 pročelnica Službe za javnu nabavu 034 / 311 310

Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega - Hrvatska
Email: info@pozega.hr - Telefon: 034 / 311 300 Fax: - 034 / 311 344
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 7:30 do 14:30 sati od ponedjeljak do petka

OIB: 95699596710, MB: 02575957, Žiro račun: HR81 2360000-1835100008